Slimpark

Slimpark

Parkeerplekken zijn overdekt met zonnepanelen, een batterij staat naast de parkeerplaats om opgewekte energie opslaan, elektrische auto's worden opgeladen en een slim energiesysteem zorgt voor flexibiliteit: het Slimparkproject heeft als doelstelling om de integratie van al deze componenten te bewerkstellingen.

Het combineren van duurzaam opgewekte elektriciteit en de elektrificatie van ons vervoer en onze warmtevraag brengt ook risico's met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de overbelasting van lokale elektriciteitsnetten. Een oplossing hiervoor kan zijn om de opwek en afname van energie te flexibiliseren.

Met het project Slimpark onderzoekt een consortium onder leiding van de Universiteit Twente hoe parkeerplekken gecombineerd met zonnepanelen en batterijen en het aansturen van het laden/ontladen van elektrische voertuigen een geïntegreerd energiesysteem kunnen vormen. Hiervoor is een energiemanagementconcept ontwikkeld dat flexibiliteit ontsluit en met elkaar combineert. 

Zo worden parkeerplekken overdekt met zonnepanelen om de openbare ruimte te benutten voor energieopwekking waarmee voertuigen worden opgeladen. Hier is een batterij aan toegevoegd die, naast het gebruik van opslag in elektrische voertuigen, zorgt voor flexibilisering van het energiesysteem. Het hele systeem wordt aangestuurd door een modulair energiemanagementsysteem die de elektrische auto's en de batterij aanstuurt om de energiestromen te coördineren. Met dit energiemanagementsysteem wordt de flexibiliteit van de slimme parkeerplek afgestemd op de verbruiksprofielen van de omgeving. 

Het hele verhaal zie en hoor je in onderstaande video. 

Dit project is gesteund met de PPS-toeslagregeling van TKI Urban Energy en RVO.