Wordt hoogbouw energieleverend?

Proefwoning voor energieleverende hoogbouwflats in de maak

De hoogbouw uit de jaren ’60-‘70 verkeert in energetisch slechte staat. Wie zulke flats energiezuinig weet te maken, heeft al een grote slag gemaakt. Het project Inside Out gaat nog een stap verder. ‘We willen dat hoogbouw energieleverend wordt met een modulair renovatiesysteem dat uit multifunctionele delen bestaat’, zegt Carolien van Hemel.

Van Hemel is directeur van het USI (Utrecht Sustainability Institute) en penvoerder van het TKI project ‘Inside Out.’ Het revolutionaire van het project is dat het in plaats van alle installaties ín de woning uit te voeren, een belangrijk deel naar buiten brengt. De installaties voor verwarming, tapwater, ventilatie en zonwering maar ook de isolatie van de schil, duurzame energieopwekking en het leidingwerk worden geïntegreerd in drie multifunctionele bouwdelen voor op het dak, aan de kopgevel en aan de langsgevel.

Van testopstellingen naar meer

Testopstellingen in Utrecht – op de testflat van Bo-Ex en bij de HU (Hogeschool Utrecht) – hebben vorig jaar laten zien dat dit concept hoge ogen gooit. In de tweede fase – die tot eind 2018 loopt – onderzoekt men de effecten op het meest kritische stuk - een hoekwoning bovenin de flat - waar de meeste transmissieverliezen plaatsvinden. ‘Vanaf het begin hebben we alle bewoners bij het renovatieproject betrokken’, zegt Van Hemel.’ ‘Dat was spannend. Meer dan de helft bleek op de inspraakavonden te komen. Ze hadden veel vragen en reageerden enthousiast. Financiële steun vanuit TKI Uban Energy zorgt voor versnelling, nu kunnen we meer partijen bij het project betrekken. Ook financiële risico’s kunnen we daarmee afvlakken. We dienen rekening te houden met zowel de bouwkundige aspecten en de financiering als met het energiesysteem en de bewoners.’

Leermomenten

De ontwikkelaars hebben nadrukkelijk gelet op de geluidsproductie van de windgenerator en warmtepompen. ‘We zagen dat bewoners het waarderen dat we hen bij dat onderzoek betrokken’, vervolgt ze. ‘Daarnaast bleek de feitelijke energievraag van de verschillende woningen uiteen te lopen. Dat moeten we in het exploitatiemodel verdisconteren. Verder moet de systeemprijs omlaag; iets wat alleen kan als alle partners elkaar inzicht geven in hun verdienmodellen. Vertrouwen is cruciaal. Doen we dit project goed, dan kunnen we deze energieslurpers ombouwen tot comfortabele woningen met lage, stabiele woonlasten.’

Meer weten?

Bekijk dit project in de projectencatalogus