Project in beeld

Binnen de Topsector Energie lopen inmiddels meer dan 1200 projecten. Op deze pagina een selectie uit die projecten. Ze laten zien aan welke innovaties bedrijven en kennisinstellingen werken. Innovaties zijn nodig voor de versnelling van de energietransitie.

Bekijk alle projecten van Topsector Energie

.

“Airofill wall kan hét isolatiemateriaal van de toekomst worden.”

Een zelf ontwikkeld, innovatief isolatiemateriaal uit de ruimtevaartindustrie gaat de renovatiemarkt bestormen.

Afb

Offshore zonne-energiecentrales en windturbines

Een partnerschap dat de wereld energie kan geven

.

Seaqualize brengt balans in de bouw van offshore windparken

Bouwen van windmolens op zee is lastig, kostbaar en tijdrovend. Niet in de laatste plaats door de deining van de golven. Het Nederlandse bedrijf Seaqualize heeft hier iets op gevonden.

.

"De HER+-regeling heeft mijn groengas-project gered"

Ambitieuze melkveehouder Frank van Genugten realiseerde samen met Host Biogas bv en zo’n 15 andere melkveehouders een monovergistingsinstallatie met steun uit de regeling Hernieuwbare Energietransi

Windmill

Haliade-X zet nieuwe normen

Eén draai wekt genoeg elektriciteit op om een ​​gemiddeld Nederlands huishouden meer dan twee dagen van stroom te voorzien

Dow

Routekaart benoemt stappenplan voor elektrificatie industrie: interview met Rob Kreiter

De industrie is op weg om over te schakelen van fossiele naar duurzame elektrische energie. Maar hoe doen bedrijven dat en in welk tempo?

De Kwekerij

Zonne-energie is onmisbaar voor een duurzaam energiesysteem

Om de doelen binnen het klimaatakkoord te behalen en de energietransitie te versnellen hebben we zonneparken hard nodig.

Afb

Kleine bedrijven met grote ideeën zoeken grote bedrijven die willen meedenken

Zonder zulke ondernemers is het heel uitdagend om grote ideeën te laten uitgroeien tot grote innovaties

ArcelorMittal

Steel2Chemicals: op naar een circulaire koolstofketen

De staalindustrie levert van oudsher een grote bijdrage aan de wereldwijde CO2-uitstoot, maar de huidige ontwikkelingen wijzen erop dat dit tot het verleden kan gaan behoren.

Greenparc Energy batterij - buiten

Flexibiliteit op Greenparc Bleiswijk

Op bedrijventerreinen en wagenparken maken fossiele brandstoffen plaats voor elektriciteit. Dat belast het elektriciteitsnet, landelijk én lokaal.