Project in beeld

Binnen de Topsector Energie lopen inmiddels meer dan 1200 projecten. Op deze pagina een selectie uit die projecten. Ze laten zien aan welke innovaties bedrijven en kennisinstellingen werken. Innovaties zijn nodig voor de versnelling van de energietransitie.

Bekijk alle projecten van Topsector Energie

Priva ECO

Digital twin als flexibele klimaatregelaar

De energietransitie stelt onze bestaande energienetten en -infrastructuur zwaar op de proef.

NMS

Noise Mitigation System: the future standard noise reduction method for offshore pile driving?

The Noise Mitigation System is a new system to reduce noise during offshore pile driving.

Energienetwerk op campusniveau

Energienetwerk op campusniveau

Met zonnepanelen, laadpalen en warmte- en koudeopslag kun je de campus van de TU Eindhoven als een lokaal energienetwerk beschouwen.

Cosun

Cosun Beet Company Dinteloord bespaart 3,4 miljoen m3 aardgas door hergebruik stoom

Voor de productie van suiker uit suikerbieten moet veel water worden verdampt.

Energiekademuur

Energiekademuur in de Zweth

Geotechnisch adviesbureau CRUX Engineering, TU Delft, TU Eindhoven en de Groep Duurzame Energie hebben samen onderzocht of damwanden in de oever van vaarwegen een bron voor

AVR plant Rozenburg

Rotterdamse bedrijven onderzoeken haalbaarheid waterstofproductie

Wie reststromen wil benutten, moet verder kijken dan de eigen organisatie.

Align World

ALIGN-CCUS: Naar een koolstofarme Europese industrie

Met een omvang van 23 miljoen euro is ALIGN-CCUS wereldwijd een van de grootste integrale projecten op het gebied van de afvang, opslag en benutting van CO2.

'Marinisering' van de brandstofcel

'Marinisering' van de brandstofcel

Nedstack heeft de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt met het geschikt maken van zijn PEM-brandstofcellen voor mariene toepassingen in nauwe samenwerking met het bed

Triple Solar PVT de Draai Heerhugowaard

Energieneutrale wijk dankzij innovatief decentraal zonnewarmtenet

Met behulp van zonnepanelen voorzien in je elektriciteits- én warmtebehoefte, ook wanneer de zon niet schijnt?

monopiles

Scherper inzicht in betere en kostenefficiënte windturbines

Ongeveer 80% van de windturbines op zee staan op monopiles. Deze cilindervormige palen zijn ontworpen om de krachten en omgevingscondities te kunnen weerstaan.