Project in beeld

Binnen de Topsector Energie lopen inmiddels meer dan 1200 projecten. Op deze pagina een selectie uit die projecten. Ze laten zien aan welke innovaties bedrijven en kennisinstellingen werken. Innovaties zijn nodig voor de versnelling van de energietransitie.

Bekijk alle projecten van Topsector Energie

geluidschermen langs het spoor

ProRail onderzoekt met partners zonne-energie op geluidsschermen

Geluidsschermen langs het spoor hebben 1 functie: de geluidshinder voor omwonenden beperken. Maar kunnen ze voor dezelfde omwonenden niet nog iets doen: zonne-energie opwekken?

simple

Nederlands consortium onderzoekt stille funderingsmethode voor wind op zee

Geluidsoverlast op zee? Het lijkt raar, maar het bestaat. Bijvoorbeeld als er fundering in de zeebodem geheid wordt voor windmolens.

onderzee

Nederlands consortium ontwikkelt innovatief ecologische rif voor windparken op zee

Door de stroming van water slijt het zand op de zeebodem weg rond palen van windmolens. Wat als je daar een rif aanlegt tegen erosie waarop rijk zeeleven kan ontstaan?

Eerste binnenvaartschip op waterstof komt eraan

Eerste binnenvaartschip op waterstof komt eraan

Brandstofcel van Nedstack nu geschikt voor maritieme toepassingen

dijk en pv

Breed consortium onderzoekt zonne-energie op dijken

In het Nederlandse landschap zullen nog meer zonneparken komen. Maar het liefst niet in landbouw- en natuurgebieden. Zouden de 17.000 kilometer aan dijken hiervoor plek bieden?

wind op zee

Onderzoek naar extra drijfkracht voor wind op zee

In de Noordzee komen steeds meer windparken verder van de kust te liggen. Daarmee wordt het duurder en lastiger om ze te onderhouden en elektriciteit naar land te brengen.

DOWA

Lower uncertainties for North Sea offshore wind energy with accurate wind information

The Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) provides accurate wind information at the North Sea for offshore wind energy use.

HyPE-ST

Duurzaam verwijderen van monopiles, een stap dichter bij circulariteit

Verschillende offshore windparken zijn aan het einde van hun levensduur en meer en meer van deze parken zullen in de komende twee of drie decennia

Aan de slag met integrale innovatieve oplossingen gebouwde omgeving

Aan de slag met integrale innovatieve oplossingen gebouwde omgeving

Het in hoog tempo en op grote schaal verduurzamen van woningen en gebouwen vraagt om innovatieve, integrale renovatie-oplossingen.