Afspraken maken: Van data tot informatie

Op donderdag 24 juni presenteerde het onderzoeksteam van CE Delft, Quintel Intelligence en TNO de resultaten uit het rapport ‘Afspraken maken: van data tot informatie’ dat in opdracht van Topsector Energie Systeemintegratie tot stand is gebracht. “Veel individuele partijen in de energiesector zetten al stappen als het gaat om het standaardiseren van informatie-uitwisseling. Dit rapport biedt veel aanknopingspunten voor het gezamenlijk maken van concrete afspraken in de praktijk”.

Koppeling tussen verschillende stukjes van de werkelijkheid
De energietransitie vraagt om informatie. Zo hebben regionale besluitvormers die informatie nodig om visies te vormen en keuzes te maken. Met de juiste informatie kunnen de effecten van bepaalde scenario’s worden berekend, de kosten ervan inzichtelijk gemaakt en de afhankelijkheden tussen maatregelen duidelijk worden. Modellen kunnen dit soort informatiebehoeften helpen invullen. Die modellen tonen uiteraard maar onderdelen van de werkelijkheid. En complexe energietransitievraagstukken vragen om koppeling van die modellen.

Zoiets als het maken van lasagne met een groep vrienden
“Het is zoiets als het maken van lasagne met een groep vrienden”, licht Nina Voulis toe, senior onderzoeker bij CE Delft. “De een maakt de tomatensaus, de ander de bechamelsaus, een derde de groenten en de laatste de pasta. Laten we aannemen dat Iedereen kan koken en alleen de beste ingrediënten gebruikt. Het wordt pas alleen een geslaagde maaltijd als we goede afspraken maken. Over wanneer we het maken en waar, en voor hoeveel personen.”

Efficiency en transparantie door toepassing van informatieproducten
Informatiebehoeften van stakeholders kunnen gericht ingevuld worden door informatieproducten. Dat zijn afgebakende pakketten aan samenhangende informatie die ook daadwerkelijk in de praktijk gebruikt kunnen worden. Een informatieproduct ontstaat door het samenbrengen van de juiste stukjes informatie in de juiste vorm. Als dit herhaaldelijk moet gebeuren of efficiënt geüpdatet moet worden, is het belangrijk om afspraken over het samenbrengen van de stukjes informatie te standaardiseren. Niet alleen wordt zo tijd bespaard, ook zorgt het voor meer transparantie over de herkkomst van de brondadta.”

Vijf uitgewerkte informatieproducten
In dit rapport is de informatie-uitwisseling en mogelijke standaardisatie voor vijf informatieproducten die belangrijk zijn voor stakeholders uit de systeemstudies uitgewerkt:

  1. Overzicht ontwikkelingen vraag en aanbod van energie
  2. Overzicht knelpunten energie-infrastructuur
  3. Overzicht technische oplossingsrichtingen bij knelpunten
  4. Ruimtebeslag energiesysteem en oplossingsrichtingen
  5. Overzicht kosten

Resultaten krijgen een vervolg
Door een systematische analyse van de informatieketen maken we de informatie-uitwisselingsstappen bij systeemstudies expliciet. Dat is belangrijk voor de herhaalbaarheid en transparantie. Daarom wordt het rapport ook aan het ministerie van EZK aangeboden en worden de resultaten geëvalueerd. Mede op basis daarvan wordt bekeken wat het toepassingskader is voor RES’en en CES’en.

Benieuwd naar de presentatie? 
Lees hier de eindpresentie Afspraken maken: Van data tot informatie

En bekijk hieronder het webinar.

Terug naar kennisbank >>
Terug naar de website over systeemintegratie >>