Deelprogramma 2. Inclusieve energietransitie

De energietransitie leidt tot nieuwe verdelingsvraagstukken. Het legt een extra claim op de ruimte. Tegelijk leggen ook andere maatschappelijke opdrachten claims op diezelfde zeldzame ruimte. En dit geldt niet alleen voor het landschap en de gebouwde omgeving, maar ook voor de ondergrond. Deelprogramma 2 richt zich op de ontwikkeling van kennis en een aanpak met eerlijke besluiten met draagvlak. Dat moet leiden tot een goede ruimtelijke inpassing. Daarnaast hebben we aandacht voor de invloed van de energietransitie op het gedrag van eindgebruikers.

Het programma systeemintegratie start in 2022 met opdrachten binnen deelprogramma 2, zodra de resultaten binnen zijn zullen ze hier gepubliceerd worden.

Kennisuitwisseling

2022 – Video: Gedrag, Besluitvorming en Cultuur
Kunnen we wel voldoende duurzame energie opwekken als nieuwe technieken tot weerstand leiden, wat gebeurt er als we straks allemaal elektrisch rijden en op hetzelfde moment willen opladen, en hoe voorkomen we dat onze energierekening sterk stijgt? De energietransitie raakt ons allemaal en dus moeten we het samen doen.

2022 – Video: ESI FAR – In de spotlight: TeSops
In onderzoek naar energiesystemen worden vaak de sociale componenten weggelaten, zoals bijvoorbeeld de voorkeuren, doelen en belangen van consumenten. Door niet alleen de technische, maar ook de sociale en economische componenten samen te brengen en te integreren kunnen energiesystemen beter worden geoptimaliseerd. Bekijk de explainer, waarin Dr. Thijs Bouman, werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen, meer vertelt over dit onderzoek.