Deelprogramma 4. Flexibele energiemarkten

Deelprogramma 4 richt zich op onderzoek en de ontwikkeling van kennis over de economische kant van de energietransitie. Samenbrengen van energiesystemen en de ontwikkeling en inzet van flexibiliteitsopties voor alle energiedragers is het doel. Hoe werken de marktmechanismen daarbij? Zorgen die voor lagere maatschappelijke kosten? Goede marktmechanismen en regelgeving maken nieuwe verdienmodellen.

Kennisuitwisseling

2022 – Video: Energiemarkten
Net als in de jaren zestig zal Nederland heel veel moeten investeren in het energiesysteem. Energie zal lokaal worden opgewerkt, gebruikers worden producent en er ontstaan nieuwe verdienmodellen, diensten en producten. Om dit goed te laten functioneren zijn duidelijke afspraken nodig.

2022 – Video: ESI FAR – In de spotlight: DEMOSES
Hoe kunnen schommelingen in het aanbod van energie, bijvoorbeeld door wind en zon, het beste worden opgevangen? In het DEMOSES project gaat Dr. Laurens de Vries, werkzaam bij de TU Delft, deze vraag onderzoeken en vervolgens computersimulaties ontwikkelen waarmee de beste duurzame, betrouwbare en betaalbare combinaties kunnen worden bepaald.

Publicaties

 • 2022 Transactive Energy in the Dutch Context - Transactive Energy (TE) is an energy management approach that combines (local) systems control with marketbased interactions. In this white paper, TU/e and TNO map out the current state of the art in TE and analyse how TE can be relevant for the future energy system of The Netherlands.
  Partners: Eindhoven University of Technology (TU/e), Electrical Energy Systems and the Netherlands Organisation for Applied Scientic Research (TNO)
 • 2021 Energy Hubs: Vitale knooppunten in een energiesysteem  - In deze brochure delen we onze visie, beelden en ideeën over Energy Hubs. Daarmee willen we partijen die betrokken zijn bij, of belangstelling hebben voor, Energy Hubs inspireren en uitnodigen om hun kennis, inzichten, ervaren knelpunten en ontwikkelvragen te delen. Daarbij is het doel om te komen tot een nationaal ontwikkelprogramma voor Energy Hubs.
   
 • 2021 Flexibiliteit in de gebouwde omgeving: wegwijzer voor ondernemersflexibiliteit - Dit rapport heeft als doel een realistisch beeld te schetsen van kansen voor flexibiliteit in de gebouwde omgeving: woningen, kantoorgebouwen, bedrijventerreinen en andere utiliteits-gebouwen, inclusief laadvoorzieningen voor elektrisch vervoer. Dit rapport heeft als doel een realistisch beeld te schetsen van kansen voor flexibiliteit in de gebouwde omgeving: woningen, kantoorgebouwen, bedrijventerreinen en andere utiliteits-gebouwen, inclusief laadvoorzieningen voor elektrisch vervoer.
  Partners: TNO, DNV, GL, TKI Urban Energy
   
 • 2017 FLEXNET fase 3: Maatschappelijk afwegingskader voor de inzet van flexibiliteitsopties in elektriciteitsnettenDit rapport presenteert de methodologie en belangrijkste uitkomsten van de derde projectfase. De onderzoeksvraag van fase 3 (Maatschappelijk kader voor afweging tussen netwerkverzwaring en inzet van flexibiliteit) luidde: in welke situaties is inzet van flexibiliteit een aantrekkelijkere optie dan netwerkverzwaring wanneer we de voorspelde overbelasting van het energienetwerk willen oplossen?
  Partners: ECN, Alliander, Enexis, Stedin, TenneT en Gasunie Transport Services (GTS), GasTerra, Energie-Nederland
   
 • 2017 FLEXNET phase 2: The supply of flexibility for the power system in the Netherlands, 2015-2050
  Dit rapport presenteert de methodologie en belangrijkste uitkomsten van de tweede projectfase. De onderzoeksvraag van fase 2 (Het aanbod van flexibiliteit) luidde: met welke mix van betrouwbare flexibiliteitsopties kan op een maatschappelijk optimale manier worden voldaan aan de voorspelde behoefte aan flexibiliteit?
  Partners: ECN, Alliander, Enexis, Stedin, TenneT en Gasunie Transport Services (GTS), GasTerra, Energie-Nederland
   
 • 2017 FLEXNET phase 1: The demand for flexibility of the power system in the Netherlands, 2015-2050 - Dit rapport presenteert de methodologie en belangrijkste uitkomsten van de eerste projectfase. De onderzoeksvraag van fase 1 (De vraag naar flexibiliteit) luidde: wat is de behoefte aan flexibiliteit van een duurzaam en betrouwbaar elektriciteitssysteem in Nederland tot 2050? 
  Partners: ECN,  Alliander, Enexis, Stedin, TenneT en Gasunie Transport Services (GTS), GasTerra, Energie-Nederland