Operationeel management en digitalisering

Het energiesysteem van de toekomst heeft een aantal belangrijke kenmerken die de operationele aansturing van het energiesysteem anders maakt. We hebben hierover nu een ander idee. Bij het nieuwe energiesysteem verplaatst de regelbaarheid zich van de bron naar verbruik, conversie en opslag. Veel meer partijen voelen de invloed hiervan en kunnen een rol spelen bij de balancering. Slimme inzet van technieken voor systeemintegratie zorgen voor lagere systeemkosten en minimale ruimtelijke belasting.

Kennisuitwisseling

2022 – Video: ESI FAR – In de spotlight: RESCU
Is ons huidige energiesysteem kwetsbaar voor cyberaanvallen? Digitalisering van de energiesector is een belangrijke factor in de energietransitie naar koolstofneutraliteit en systeemintegratie. Dr. Alex Stefanov, werkzaam bij TU Delft, wordt in zijn onderzoek gedreven door het belang van het verdedigen en mitigeren van cyberaanvallen die een verwoestende impact op onze samenleving kunnen hebben.

Publicaties

  • 2021 Een Public Stack voor laadinfrastructuur: Elektrische auto’s opladen met eerlijke technologie en een up-to-date democratisch proces - Het onderzoek beschrijft hoe een publieke digitale laadinfrastructuur eruit zou kunnen zien binnen de context van een flexibiliserend energiesysteem. Er is gekeken in welke mate publieke waarden moeten doorklinken in de technologie om de laadinfrastructuur voor iedereen toegankelijk te maken en te houden. De vereisten aan governance en databeheer komen aan bod, net als suggesties voor nieuwe voorzieningen in het laadecosysteem. Het rapport sluit af met een onderzoeksagenda voor concrete vervolgstappen.
    Partners: Waag, Topsector Energie programma Digitalisering

  • 2019 Strategische verkenning Internet of Energy - Dit document behandelt de vraag waarom -en hoe- we eerlijkheid en inclusiviteit kunnen borgen in een snel veranderend en digitaliserend energiesysteem, dat dienstbaar is aan maatschappelijke belangen. Het doel is het identificeren en omschrijven van de mogelijkheden voor samenwerking voor onderzoek en ontwikkeling in het Internet of Energy. Dit rapport dient tevens als referentie om private en publieke organisaties te begeleiden bij het opzetten van Internet of Energy-onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatieven.
    Partners: Arash Aazami en Tijs Wilbrink, Topsector Energie MIV, Topsector Energie programma Digitalisering