Deelprogramma 2. Inclusieve energietransitie

De energietransitie leidt tot nieuwe verdelingsvraagstukken. Het legt een extra claim op de ruimte. Tegelijk leggen ook andere maatschappelijke opdrachten claims op diezelfde zeldzame ruimte. En dit geldt niet alleen voor het landschap en de gebouwde omgeving, maar ook voor de ondergrond. Deelprogramma 2 richt zich op de ontwikkeling van kennis en een aanpak met eerlijke besluiten met draagvlak. Dat moet leiden tot een goede ruimtelijke inpassing. Daarnaast hebben we aandacht voor de invloed van de energietransitie op het gedrag van eindgebruikers.

Het programma systeemintegratie start in 2022 met opdrachten binnen deelprogramma 2, zodra de resultaten binnen zijn zullen ze hier gepubliceerd worden.