Internationaal

Het programma systeemintegratie voert ook verkenningen uit naar internationale ontwikkelingen en mogelijke samenwerkingen.

 • 2021 Systems integration – Dutch-German cooperation possibilities - The report describes the opportunities for Dutch-German cooperation on systems integration, based on stakeholder workshops and interviews, and the main barriers to cooperation, followed by recommendations on next steps. 
  Partners: Technopolis Group
   
 •  2021 Position paper: Energie en Geopolitiek - Het paper, bedoeld als discussiestuk, onderzoekt de relatie tussen geopolitiek en energie op de korte termijn. Het laat zien dat Nederland kwetsbaar is voor politieke druk van buiten en zich niet kan onttrekken aan de geopolitiek van de energietransitie. Internationale betrekkingen veranderen van aard, en energie speelt hier – direct en indirect – een belangrijke rol in. Aan bod komen o.a. de toekomstige rol van olie en gas, energie-exporterende landen, de invloed van de energietransitie op de stabiliteit van de energieprijzen en de kansen en uitdagingen voor de Europese Green Deal.
  Partners: The Hague Centre for Strategic Studies
   
 • 2021 Position paper: Internationale ontwikkelingen en de Nederlandse energietransitie - Het paper, bedoeld als discussiestuk, schetst de onzekerheden en dilemma's voor de Nederlandse energietransitie in het licht van de internationale ontwikkelingen op het gebied van geopolitiek en technologie. Drie belangrijke trends zijn de toenemende importafhankelijkheid voor olie en gas in de EU, de dominante positie van China op het gebied van grondstoffen en technieken voor het nieuwe energiesysteem en de aarzeling van olie- en gasproducerende landen om zich aan te sluiten bij de energietransitie.
  Partners: The Hague Centre for Strategic Studies
   
 • 2021 Position paper: Trends in de internationale ontwikkeling van het energiegebruik - Het paper, bedoeld als discussiestuk, schetst trends in de internationale ontwikkelingen in het energieverbruik. De positie van duurzame energie in Nederland wordt bekeken vanuit de dynamiek van het energiegebruik in Europa en andere landen, waar de inzet van duurzame energie zowel sneller verloopt als een hoger niveau heeft bereikt. Verder wordt gekeken naar het energieverbruik in Europa per sector en naar bron en de impact van de COVID-19 crisis op energieverbruik en investeringen in energie.  Partners: NEO Observatory
   
 • 2016 Energietransities in Europa: Presentatie van bevindingen in vijf Europese landen - Op verzoek van de Topsector Energie en RVO heeft Technopolis Group landenstudies uitgevoerd naar de energietransities in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk. Deze studies hebben elk geleid tot een landenrapport. Deze presentatie geeft een samenvatting van de landenrapporten en rapporteert observaties en bevindingen.
  De individuele landenrapporten zijn online verkrijgbaar, evenals de bijbehorende poster.
  Partner: Technopolis Group
   
 • 2016 Duitsland - Op verzoek van de Topsector Energie en RVO heeft Technopolis Group studies uitgevoerd naar de energietransities in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk. Deze studies hebben elk geleid tot een landenrapport. In dit rapport staan de observaties en bevindingen voor de energietransitie in Duitsland. 
  Partner: Technopolis Group
   
 • 2016 Verenigd Koninkrijk - Op verzoek van de Topsector Energie en de RVO heeft Technopolis Group studies uitgevoerd naar de energietransities in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk. Deze studies hebben elk geleid tot een landenrapport. In dit rapport staan de observaties en bevindingen voor de energietransitie in het Verenigd Koningkrijk.
  Partner: Technopolis Group
   
 • 2016 Belgie - Op verzoek van de Topsector Energie en de RVO heeft Technopolis Group studies uitgevoerd naar de energietransities in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk. Deze studies hebben elk geleid tot een landenrapport. In dit rapport staan de observaties en bevindingen voor de energietransitie in België.
  Partner: Technopolis Group
   
 • 2016 Denemarken - Op verzoek van de Topsector Energie en  RVO heeft Technopolis Group studies uitgevoerd naar de energietransities in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk. Deze studies hebben elk geleid tot een landenrapport. In dit rapport staan de observaties en bevindingen voor de energietransitie in Denemarken.
  Partner: Technopolis Group
   
 • 2016 Frankrijk - Op verzoek van de Topsector Energie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft Technopolis Group studies uitgevoerd naar de energietransities in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk. Deze studies hebben elk geleid tot een landenrapport. In dit rapport staan de observaties en bevindingen voor de energietransitie in Frankrijk.
  Partner: Technopolis Group
   
 • 2016 Overkoepelende Infographic - Op verzoek van de Topsector Energie en RVO heeft Technopolis Group studies uitgevoerd naar de energietransities in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk. Deze infographic maakt een internationale vergelijking tussen de verschillende transities in de onderzochte landen. 
  Partner: Technopolis Group