Systeemintegratie: Voor wie?

Systeemintegratie gaat ons allemaal aan: het gemeenschappelijke doel is tenslotte te komen tot een duurzaam, betrouwbaar, veilig en betaalbaar energiesysteem.

Iedereen die nu actief aan de slag gaat met de energietransitie heeft er dus baat bij om zich te verdiepen in de kansen en mogelijkheden die systeemintegratie biedt. 

De zes handvatten voor systeemintegratie (MMIP13)

De energietransitie is -naast een technologisch- ook een economisch, sociaalmaatschappelijk en juridisch vraagstuk dat bovendien speelt op verschillende schaalniveau’s, van lokaal tot (inter)nationaal. Er is dus niet altijd een eenduidige eigenaar, wat tot stagnatie kan leiden. Topsector Energie Systeemintegratie biedt handvatten. Om systeemintegratie in de energietransitie te bevorderen, kent Topsector Energie Systeemintegratie 6 thema’s binnen het programma MMIP13:

 1. Kennisontwikkeling voor besluitvorming
  Feitenbasis, modellen en integrale analyses van het energiesysteem
 2. Kennisontwikkeling voor een inclusieve en ruimtelijke energietransitie
  Rechtvaardige en maatschappelijk gedragen energietransitie
 3. Onderzoek en programma’s voor geïntegreerde energie-infrastructuur
  Transport en distributie van energiedragers
 4. Onderzoek en kennisontwikkeling voor verdienmodellen en marktmechanismen
  Businessmodellen, marktmechanismen en regulering
 5. Onderzoek voor en ontwikkeling van opslag- en conversietechnologie
  Conversie en opslag van energiedragers
 6. Onderzoek en innovatie voor operationeel management en digitalisatie
  Monitoring, control en digitalisatie voor een robuust en flexibel energiesysteem

Ben je professioneel betrokken bij één van deze thema’s? Of herken je de thema’s als een uitdaging in je werkzaamheden binnen de energietransitie? Dan kan systeemintegratie oplossingen aandragen om onzekerheden en afhankelijkheden die horen bij dit proces het hoofd te bieden.

Heb je vragen of wil je in gesprek over hoe je van start kunt gaan? 
Neem contact op met Michel Emde.