Waarom systeemintegratie?

De energietransitie is een complex vraagstuk met vele uitdagingen en afhankelijkheden.

Dat kan leiden tot gebrek aan eigenaarschap, micromanagement en ineffeciënte, dure processen. En dus frustratie en stagnatie bij de uitvoering van de plannen in de praktijk. Systeemintegratie biedt een integrale aanpak waarbij naar het energysysteem als geheel wordt gekeken en de verschillende factoren en actoren onderling verbonden worden.

Systeemintegratie zorgt voor efficiënte, hoogwaardige en adequate besluitvorming in de energietransitie

Met alle uitdagingen die de energietransitie met zich mee brengt, moet het energiesysteem worden vernieuwd én uitgebreid. (Technische) oplossingen, innovaties en ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en moeten binnen het bestaande energiesysteem (en op elkaar) worden aangesloten. Gebeurt dat niet, dan lopen we het risico dat de toekomstige energievoorziening duur, onbetrouwbaar en onveilig wordt. Systeemintegratie koppelt al deze factoren integraal aan het systeem waardoor het proces efficiënter wordt en het duurzame energiesysteem van de toekomst betrouwbaar, veilig en betaalbaar blijft.

Ontdek hoe je kunt starten met systeemintegratie

De knelpunten

Op papier is systeemintegratie dé oplossing om de energietransitie vlot te laten verlopen. Het vraagt wel om een verandering van perspectief en een andere manier van organiseren: u werkt samen met anderen aan een gezamenlijke systemische oplossing, in plaats van individueel aan uw eigen oplossing binnen uw eigen domein. Het vraagt met andere woorden om verregaande inzichten in de effecten op de gehele keten en over domeinen heen. Daarom stimuleert Topsector Energie Systeemintegratie die ontwikkeling door onder andere fact based informatievoorziening, het aanrijken van subsidies en het beschikbaar stellen van een relevant netwerk.

Ontdek hoe Topsector Energie jou kan helpen met systeemintegratie 

Onderzoek

Bekijk alle kennisrapporten

Praktijkvoorbeelden en projecten

Bekijk de voorbeelden en projecten