BBE: Onze visie

Energie uit biomassa is voor de korte termijn misschien de enige praktisch, haalbare methode om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Biobased zet zich in om op korte termijn te komen tot een efficiëntere inzet van biomassa voor energie en materialen, en op de langere termijn voor fundamentele doorbraken in de energie- en chemiesector.

Biomassa efficiënter

Wetenschappers en economen laten zien dat de inzet van biomassa efficiënter kan. Het door de Biobased Economy gefinancierde onderzoek naar duurzaamheid en maatschappelijke en macro-economische aspecten van biomassa steunt deze genuanceerde visie. Naast energie bevatten biomassastromen ook verbindingen die als grondstof voor materialen kunnen worden ingezet.

Door biomassa in fracties te scheiden en zo het ‘moleculair kapitaal’ te verwaarden, wordt de financiële opbrengst vergroot en wordt tegelijkertijd het gebruik van fossiele grondstoffen in de chemiesector teruggedrongen.