Innovatieprogramma

In de huidige Innovatie Agenda Gas (2012–2015) focussen we op mogelijkheden waarmee we de energietransitie kunnen realiseren en faciliteren.

Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:

  1. Gas draagt krachtig bij aan de verschuiving naar een duurzame energiehuishouding. We zien daarin een tweetal ijkpunten. Op de kortere termijn het SER Energieakkoord met doelstellingen voor 2020 en 2023: 14 en 16% duurzame energie, 100PJ aan energiebesparing per 2020, en 15.000 extra banen. Op de langere termijn de algemeen geaccepteerde klimaatambities voor 2050, leidend tot 80 tot 95% CO2-emissiereductie.
  2. Gas zorgt voor economische groei. De gassector kent veel werkgelegenheid (13.700 fte's in 2020). De transitie naar duurzaam schept nieuwe banen. Daarnaast wordt via de gasproductie en –export een forse impuls geleverd aan de exportpositie. Die willen we vasthouden door de werkgelegenheid in traditionele sectoren in te ruilen door op verduurzaming gestoelde werkgelegenheid. In deze nieuwe sectoren komt de rol van het MKB nadrukkelijk tot uiting.

Meer weten? Download het uitgebreide Innovatieprogramma van Gas als transitiebrandstof via Documenten.