Financiering

geld financiering subsidie Euro betaling.jpg

Voor de ontwikkeling van innovaties voor de energietransitie in de gebouwde omgeving, zijn er verschillende financieringsmogelijkheden. De Topsector Energie stelt innovatiesubsidies beschikbaar waarvoor u een aanvraag kunt indienen, maar er zijn ook talloze andere financieringsmogelijkheden. TKI Urban Energy wijst u de weg.

Ondersteuning vanuit TKI Urban Energy

Ideeën voor innovatieprojecten kunt u doorlopend toetsen bij TKI Urban Energy. Vul daartoe een projectideeformulier (docx) in. Wij voorzien van inhoudelijke feedback en kunnen ook meedenken over relevante subsidieregelingen of andere financieringsmogelijkheden voor uw beoogde activiteiten. Maar ook als u zich richt op regionale of Europese subsidies, of überhaupt niet op zoek bent naar subsidie, kunt u bij TKI Urban Energy terecht met uw ideeën. Heeft u vragen hierover, neem dan gerust contact op met één van de medewerkers van TKI Urban Energy.

Bekijk tijdens het schrijven van een projectvoorstel ook onze checklist voor een succesvol projectvoorstel.

Werkt u aan een innovatie die te maken heeft met de elektrificatie van de gebouwde omgeving? Vergroot dan de slagingskans van uw indiening met deze do's & don'ts voor het schrijven van een kansrijk Smart Energy projectvoorstel.

Vergeet bij het schrijven van uw projectvoorstel niet de sociaal-maatschappelijke aspecten mee te nemen. Om u hierbij te helpen ontwikkelden wij de MVI-handreiking. Deze handreiking staat vol tips en trucs om sociaal-maatschappelijke aspecten een plek te geven in uw innovatieproject. 

PPS-toeslagregeling

Het budget voor de Publiek-Private Samenwerking toeslag regeling (PPS-toeslag, voorheen TKI-toeslag) genereert u zelf, door lopende projecten aan te melden bij TKI Urban Energy. Partijen (m.n. kennisinstellingen) kunnen zo via de TKI budget aanvragen waaruit weer nieuwe projecten worden gesubsidieerd. Lees meer

Topsector Energie subsidieregelingen

De Topsector Energie stimuleert nieuwe initiatieven die de transitie naar een duurzame energievoorziening versnellen, door subsidies voor energie-innovaties beschikbaar te stellen. Deze subsidies zijn bedoeld voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. Lees meer

Financieringsloket

Ondernemers in de energiesector die advies willen over hoe en waar ze financiering zouden kunnen vinden voor hun innovatie, kunnen voor een gratis adviesgesprek terecht bij het FinancieringsLoket. Een gespecialiseerde innovatiemanager denkt mee over uw financieringsbehoefte, bespreekt uw ‘investor readiness’ en verwijst zo nodig door.

Andere vormen van financiering

Elk bedrijf heeft financiering nodig om te groeien. Subsidie is één van de mogelijkheden om uw bedrijfsactiviteiten te financieren. Daarnaast bestaan nog andere vormen van financiering (crowdfunding, lening, achtergestelde lening, aandelenkapitaal), waarbij regionale ontwikkelingsmaatschappijen, banken, informal investors/business angels en venture capitalists een rol spelen.