Kennis overige thema's

Kennisdossier overige thema's

Bent u op zoek naar andere informatie in relatie tot de energietransitie in de gebouwde omgeving, dan passend binnen de thema's opwekking van hernieuwbare elektriciteit op land en in de gebouwde omgeving, energierenovaties, duurzame warmte en koude of elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving? Hier vindt u de kennis en informatie die TKI Urban Energy heeft verzameld over andere onderwerpen.

Kennisdossiers

Publicaties

  • januari 2019 Inspiratieboek Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI)
    In het innovatieprogramma van de TKI Urban Energy is veel aandacht voor de technische kant van duurzame energie-innovaties, maar naar eigen mening niet genoeg aandacht voor het ontwerpen voor eindgebruikers, terwijl dit een cruciale succesfactor is van implementatie. TKI Urban Energy heeft Ecofys Navigant gevraagd een verzameling te maken van projecten die het belang van het ontwerpen voor de eindgebruiker aantonen. Dit is belangrijk omdat (1) de partijen in het netwerk van TKI Urban Energy hierdoor het belang van de eindgebruiker in de energietransitie inzien, (2) de programmering van TKI Urban Energy nu hierop aangepast kan worden en (3) omdat toekomstige innovatieprojecten hierdoor waarschijnlijk succesvoller gaan worden.
    In het Inspiratieboek MVI worden 12 projecten uitgelicht die op een zorgvuldige manier met de eindgebruikers in hun project zijn omgegaan. Deze selectie van ‘best practices’ en het bundelen van de geleerde lessen dienen als inspiratiebron voor het ontwerp van toekomstige innovatieprojecten.

  • 31 augustus 2017 Eindrapport NOM-innovatieagenda
    Een inventarisatie van kortetermijnverbetermogelijkheden rondom NOM-woningrenovatie