Kennis overige thema's

Kennisdossier overige thema's

Bent u op zoek naar andere informatie in relatie tot de energietransitie in de gebouwde omgeving, dan passend binnen de thema's opwekking van hernieuwbare elektriciteit op land en in de gebouwde omgeving, energierenovaties, duurzame warmte en koude of elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving? Hier vindt u de kennis en informatie die TKI Urban Energy heeft verzameld over andere onderwerpen.

Kennisdossiers

Publicaties

 • januari 2023 Eindrapport Tevredenheidsonderzoek TKI Urban Energy
  Jaarlijks ondersteunt TKI Urban Energy tientallen consortia bij het indienen van hun subsidieaanvraag. TKI Urban Energy wilde door middel van een tevredenheidsonderzoek verdiepend inzicht in de mate waarin deze relaties tevreden zijn met de dienstverlening, en op welke gebieden er mogelijkheden voor verbetering zijn. Direct Research heeft dit voor TKI Urban Energy onderzocht. 

 • december 2022 Trendrapport over verduurzamingsoplossingen voor de gebouwde omgeving

 • januari 2022 MVI Handreiking
  Inmiddels is wel duidelijk dat de energietransitie niet alleen een technologische uitdaging is, maar ook een sociaal-maatschappelijke uitdaging. Toch zien we bij verschillende subsidieregelingen dat deze sociaal-maatschappelijke aspecten nog te weinig aandacht krijgen in innovatieprojecten. Projectvoorstellen waarin sociale innovaties een grote rol spelen, worden in sommige gevallen als minder innovatief gezien dan productinnovaties. Activiteiten in de energietransitie hebben (mede) hierdoor de neiging om steeds te focussen op productinnovatie. Dit terwijl innovaties die sociaal-maatschappelijke aspecten vroeg in de ontwikkeling meenemen een grotere kans van slagen hebben en ook minder ongewenste of negatieve bijeffecten veroorzaken. Voor een succesvolle energietransitie moeten product-, dienst-, en procesinnovatie in samenhang met sociaal onderzoek (draagvlak/klantreis) worden opgepakt. Om deze reden hebben wij de handreiking MVI ontwikkeld. Met deze handreiking willen we een overzicht bieden van kansen en uitdaging met betrekking tot MVI aspecten én concrete handvatten geven bij het vormgeven van innovatieprojecten en het schrijven van projectvoorstellen.

 • november 2018 Inspiratieboek Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI)
  In het innovatieprogramma van de TKI Urban Energy is veel aandacht voor de technische kant van duurzame energie-innovaties, maar naar eigen mening niet genoeg aandacht voor het ontwerpen voor eindgebruikers, terwijl dit een cruciale succesfactor is van implementatie. TKI Urban Energy heeft Ecofys Navigant gevraagd een verzameling te maken van projecten die het belang van het ontwerpen voor de eindgebruiker aantonen. Dit is belangrijk omdat (1) de partijen in het netwerk van TKI Urban Energy hierdoor het belang van de eindgebruiker in de energietransitie inzien, (2) de programmering van TKI Urban Energy nu hierop aangepast kan worden en (3) omdat toekomstige innovatieprojecten hierdoor waarschijnlijk succesvoller gaan worden.
  In het Inspiratieboek MVI worden 12 projecten uitgelicht die op een zorgvuldige manier met de eindgebruikers in hun project zijn omgegaan. Deze selectie van ‘best practices’ en het bundelen van de geleerde lessen dienen als inspiratiebron voor het ontwerp van toekomstige innovatieprojecten.

 • 31 augustus 2017 Eindrapport NOM-innovatieagenda
  Een inventarisatie van kortetermijnverbetermogelijkheden rondom NOM-woningrenovatie

 • Werksessie Energietransitie: ontwerpen voor eindgebruikers