Netwerken

Voor de versnelling van de energietransitie is de opbouw van het netwerk heel waardevol. TKI Urban Energy leert graag alle partijen kennen die werken aan de energietransitie in de gebouwde omgeving, om hen vervolgens aan elkaar te koppelen. Door samen te gaan werken in consortia wordt de expertise van verschillende organisaties bij elkaar gebracht. Zo kan er een synergie ontstaan die leidt tot baanbrekende innovaties om de gebouwde omgeving sneller, en op grotere schaal, te kunnen verduurzamen.

Matchmaking en consortiumvorming

TKI Urban Energy stimuleert bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen om de samenwerking op te zoeken. Soms is het nodig dat partijen een consortium vormen om in aanmerking te komen voor subsidieregelingen. Het vormen van een consortium is minder lastig dan menigeen denkt en de ervaring leert dat dit een prima basis kan zijn voor een succesvolle samenwerking. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld nodig dat minimaal één partij afkomstig is van de vraagzijde in de markt, bijvoorbeeld een woningcorporatie, een eigenaar van een kantoorpand, enz. Zo kan een bepaald vraagstuk integraal worden aangepakt en sneller naar de markt worden gebracht. Elke betrokken partij kan vanuit de eigen deskundigheid bijdragen aan de oplossing, en intussen nieuwe kennis opdoen.

TKI Urban Energy organiseert regelmatig, soms in samenwerking met RVO, matchmakingbijeenkomsten waarin partijen rond op een bepaald thema’s (van regelingen) bij elkaar worden gebracht. Om zo van elkaar te leren en te komen tot kansrijke multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Benieuwd naar deze matchmakingbijeenkomsten? Houd de evenementenkalender in de gaten.

Internationale netwerken

TKI Urban Energy verbindt en stimuleert Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om ook deel te nemen aan internationale netwerken, zoals de programma's van het International Energy Agency (IEA)-netwerk.

Webber community

Webbers spelen een sleutelrol in het vormgeven van een nieuwe landschap: daar waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen aan de slag gaan met het verduurzamen van wijken. Vraaggestuurd en actiegericht. Webbers leiden deze multidisciplinaire samenwerkingen, die je mogelijk kent als Learning Communities, CoP’s, Fieldlabs en Living Labs.

Webbers zijn professionals die de energietransitie op een nieuwe manier organiseren. Samenwerken, samen leren en innoveren is het uitgangspunt. Ze breken daarmee met de traditionele werkwijze. Om daarin elkaar te ondersteunen en te leren, is de Webber community gestart in november 2020. Inmiddels zijn er 60 Webbers actief in de community.

Op deze pagina worden tips en tricks gedeeld, zijn evenementen terug te zien en is de Webber-podcast te beluisteren.