Platform Urban Energy moet energietransitie fors versnellen

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
Ivo Opstelten

Eind september 2016 is het Platform Urban Energy van start gegaan. Dit lectorenplatform moet het praktijkgericht onderzoek rond de duurzame stad op de hogescholen gaan verbinden en stroomlijnen, in samenwerking met TKI Urban Energy, kennisinstituten en marktpartijen.

Praktijkgericht onderzoek rondom de duurzame stad: hogescholen, kennisinstellingen én bedrijven in de energiesector pakken het samen op. Ze gaan intensiever en effectiever samenwerken, met als doel de energietransitie fors te versnellen via bundeling van kennis en kunde in het Platform Urban Energy.

‘Het platform moet beter zichtbaar maken wat we al kunnen en doen rondom energietranisitie in urban energy. We denken dat hierdoor ook andere partijen met onderzoeksvragen ons goed kunnen vinden, zoals (lagere) overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven’, zegt Ivo Opstelten, lector Nieuwe Energie in de Stad aan de Hogeschool Utrecht, directeur van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities en tevens voorzitter van het platform.

Energietransitie

Opstelten verwacht dat het platform het verschil kan maken in het versnellen van de energietransitie. ‘Dit platform helpt lectoren en onderzoekers effectiever samen te werken rond vraagstukken die vandaag een antwoord nodig hebben. Zo kunnen zij niet alleen met collega-onderzoekers, maar ook met marktpartijen oplossingen in de praktijk helpen realiseren. Bedrijven en andere marktpartijen vinden dankzij het platform sneller een antwoord op hun onderzoeksvragen.’

Aansluiten op marktvragen

Het platform sluit ook aan op een toenemende behoefte van marktpartijen die antwoorden zoeken op onderzoeksvragen op het terrein van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Opstelten: ‘Vanuit de maatschappij is er steeds meer druk om de energietransitie te versnellen. Het platform Urban Energy is daarin een belangrijk element en aansluiting op marktvragen een vereiste om de energietransitie te versnellen.’ De lectoren formuleren samen met TKI Urban Energy (onderdeel van Topsector Energie), kennisinstituten en marktpartijen een gezamenlijke focus voor hun onderzoek.

Vraag van de arbeidsmarkt

Ook zorgt het platform dat kennis van nieuwe ontwikkelingen sneller zijn weg vindt in het curriculum van de hogescholen. Opstelten: ‘Met dit platform willen we ervoor zorgen dat we studenten opleiden met de kennis van nu voor de uitdagingen van morgen. Studenten die al vroeg in hun opleiding te maken krijgen met actuele onderzoeksvragen en daarmee ook aan de slag gaan bij hun afstuderen, zijn uitstekend voorbereid op de arbeidsmarkt. Sterker, ze kunnen de bedrijvigheid rond urban energy zelfs vergroten.’

Financiering

Acht lectoren van hogescholen, programmamanager Human Capital Agenda Energie Marsha Wagner en het TKI Urban Energy hebben het Platform Urban Energy op 7 juni 2016 opgericht en hierbij ook het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA betrokken.

‘Teacher’s Learning’ voor kennisniveau docenten

Behalve het Platform Urban Energy investeert ook het programma Teacher’s Learning in Energy (TliE) in het energieonderwijs. Richt het platform zich vooral op het onderzoek, het programma Teacher’s Learning wil het kennisniveau van docenten in het energie-onderwijs actueel houden. Het Landelijk Expertiseteam in Energieonderwijs dat voortkomt uit het Teacher’s Learning-programma ontwikkelt hiervoor een werkmethodiek.

Meer informatie

Heeft u input voor het platform, vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Marsha Wagner, programmamanager Human Capital Agenda Energie via @email.