Collectieve particulieren

Je bent aanbieder van een innovatieve oplossing die zich prima leent voor particuliere koopwoningen, maar hoe bereik je die markt? Een individuele route duurt veel te lang, is ook te arbeidsintensief, maar hoe kan het wel? Waar kun je je als aanbieder van een innovatieve oplossingen (TRL 7 of 8) het beste melden als je de particuliere markt op wilt om je product door te ontwikkelen en in de praktijk voldoende track record op te doen? Op deze pagina vindt u de informatie die Uptempo! hierover verzamelde.

Je product doorontwikkelen, testen of aanbieden op de particuliere markt. Tot wie richt je je?

In dit artikel laten we zien welke soorten tussenschakels er zijn. We bespreken hoe ze van elkaar verschillen en wat het nut is van deze verbinders voor aanbieders van innovatieve oplossingen. Lees het gehele artikel hier (pdf opent in nieuw tabblad).

Innovatieve energieoplossingen en collectieve buurtinitiatieven: kansen voor versnelling?

Op woensdagavond 30 september 2020 kwamen ruim 40 mensen digitaal bijeen om ideeën uit te wisselen over samenwerkingen tussen collectieve particulieren en innovatieve aanbieders. Presentaties van praktijkvoorbeelden uit Limburg en de Veluwe maakten duidelijk wat voor marktvragen bewonersinitiatieven die hun buurt of dorp aardgasvrij willen maken hebben en wat voor soort aanpak zou kunnen leiden tot een vruchtbare samenwerking. Daarna was het de beurt aan zes voorgeselecteerde innovatieve bedrijven, die allen een oplossing boden die aansloot bij hun vraag.

De gesprekken lieten zien dat er onmiskenbaar veel kennis en organisatiekracht zit bij collectieve particuliere initiatieven. Energie Samen en HierOpgewekt tonen ook aan welke stuwende rol deze initiatieven hebben in de transitie. Het aanboren van dat potentieel kent echter ook nog een aantal flinke hobbels.

Bekijk de slides en belangrijkste inzichten of lees meer over de learnings.

Bekijk hier de hele registratie van de bijeenkomst:

of kijk de cases & pitches terug via de Youtube playlist.