Wind op Zee MKB en start-ups

Het TKI Wind op Zee ontplooit diverse activiteiten voor MKB-ondernemers en start-ups.

Offshore Wind Innovators community

De offshore windindustrie staat voor een unieke uitdaging. Het realiseren van een van de grootste infrastructurele ontwikkelingen in de Nederlandse geschiedenis. Miljarden euro's worden geïnvesteerd. Dit creëert enorme zakelijke kansen voor bedrijven die pionieren in de offshore windindustrie. Offshore Wind Innovators helpt bij het bouwen van de juiste zakelijke omgeving om dit mogelijk te maken.

Martin Weissmann uw aanspreekpunt. U kunt hem per mail bereiken

FinancieringsLoket

Het FinancieringsLoket biedt innovatieve MKB ondernemers hulp bij het vinden van financiering. In de vorm van:

  • 1-op-1 advies
  • Masterclass Financiering
  • InvestorDay

U kunt contact opnemen met het FinancieringsLoket per mail.

Lees meer over de diensten van het FinancieringsLoket.

Subsidieregelingen voor MKB

Innovatiemakelaars

Bent u een offshore wind midden en klein bedrijf? Dan stelt het TKI Wind op Zee geld beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar. Het MKB kan 50% van de kosten van de makelaar vergoed krijgen tot een maximum vergoeding van 10.000 euro. Lees meer

MIT regeling

Deze regeling is specifiek voor het midden en klein bedrijf (MKB). Lees meer