MIT-regeling (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren)

 

Status van deze subsidiemogelijkheid

De wijzigingen op de reeds bestaande regelingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Deze wijzigingen zijn bepalend voor de regelingen van 2017.

 

Omschrijving

Innovatieve mkb-ers kunnen ook in 2017 weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren. Daarin zijn de volgende MIT-instrumenten opgenomen:

  • Kennisvouchers: een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling.
  • Innovatieadviesprojecten: kennis halen bij een kennisinstelling of een onafhankelijk adviesbureau
  • Haalbaarheidsprojecten: in kaart brengen van technische en economische risico’s en mogelijkheden voor het voorgenomen innovatietraject
  • R&D-samenwerkingsprojecten: kennisdeling met onafhankelijke partners voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten

Een ondernemer komt in aanmerking voor subsidie voor maximaal één instrument.

 

Vragen over MIT-regeling?

Heeft u nu al vragen, zoekt u samenwerkingspartners, of wilt u uw innovatievraag of project voorleggen, neem dan telefonisch contact op met Klantcontact: 088 042 42 42.