Partners

Het TKI Wind op Zee werkt nauw samen met diverse samenwerkingspartners en kennisinstellingen in de offshore wind sector. Daarnaast zijn er al ruim 160 deelnemers aan het TKI Wind op Zee verbonden.

Vele bedrijven en organisaties gingen u al voor. Wij hopen ook u te mogen begroeten als deelnemer aan het TKI Wind op Zee.

Kijk hier wie u al voor gingen.

​​

Word nu deelnemer aan het TKI Wind op Zee

Door deel te nemen aan het TKI Wind op Zee stelt u het TKI Wind op Zee in staat om offshore wind innovatie te stimuleren, de subsidieregelingen vorm te geven, bij te dragen aan het versterken van de Nederlandse offshore wind industrie, en om knelpunten in kaart te brengen en op zoek te gaan naar reële en kostenbesparende oplossingen.

Wat levert een deelnemerschap op?

U krijgt:

  • gratis toegang tot een aantal evenementen die het TKI Wind op Zee organiseert (maximaal vijf deelnemers per bedrijf/organisatie)
  • informatie over de TKI Wind op Zee innovatie- en subsidieprogramma's
  • informatie op hoofdlijnen over de voortgang en onderzoeksresultaten van de diverse projecten
  • de mogelijkheid om deel te nemen aan de deelnemersraad (ons adviesorgaan)
  • invloed op de werkzaamheden en programmering van het TKI Wind op Zee

Deelnemersovereenkomst

Wilt u ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van offshore windenergie? Dit kunt u doen door de samenwerking met het TKI Wind op Zee te bekrachtigen middels een deelnemersovereenkomst.

De voorwaarden die verbonden zijn aan deelname kunt u lezen in de deelnemersovereenkomst. Lees deze vooraf goed door. Let op: Alleen bedrijven kunnen zich inschrijven, dit kan niet op persoonlijke titel.

De deelnemersovereenkomst kunt u downloaden om vervolgens te ondertekenen en aan ons in pdf te sturen via: @email. Na ontvangst sturen wij u een bevestiging inclusief factuur per e-mail.

Kosten

De kosten verbonden aan deelname zijn € 250,- per bedrijf of organisatie per jaar (exclusief BTW). MKB-bedrijven kunnen gebruik maken van een gereduceerd tarief, namelijk € 50,- per jaar (exclusief BTW). Onder MKB-bedrijven verstaat het TKI Wind op Zee: kleine en middelgrote ondernemingen met minder dan 250 werknemers in dienst.

Indien u subsidie ontvangt voor een project dat u onder TKI Wind op Zee-tenders heeft ingediend geldt dat u maximaal 5% van de verkregen subsidie afdraagt aan het TKI Wind op Zee. Vanaf de tenders 2018 is de TKI-bijdrage verlaagd tot 4% voor grote bedrijven en 3% voor MKB met een cap tot 750k. Voor de tenders vanaf 2019 is de TKI-bijdrage verlaagd tot 3% voor grote bedrijven en 2.5% voor MKB bedrijven met een cap tot 750k.