Samenwerkingspartners

Het TKI Wind op Zee werkt met veel partijen samen om te zorgen dat onze doelen, en daarmee de energietransitie, versneld behaald worden. Hieronder een overzicht.

Organisatie Omschrijving

CoP Blauwe Innovatie NS2030

In de CoP werken partijen samen aan kennisdeling rondom de Noordzee.

GROW

GROW is a joint research program in offshore wind that initiates research and accelerates innovations. GROW's strength lies in its ability to run focused, sequential and complementary RD&D activities. The consortium includes around 20 leading and committed partners that cooperate closely to conduct joint research.

Innovatielink
    

InnovatieLink biedt innovatieve MKB-ondernemers die actief zijn in de Topsector Energie praktische oplossingen en ondersteuning.

North Sea System Energy for offshore system integration

North Sea Energy is an industry-driven Shared Innovation Program that connects the wind sector and gas industry.

NWEA

De Nederlandse branchevereniging voor windenergie.

Offshore Wind Innovators

De eerste community voor pioniers, biedt praktische oplossingen voor zakelijke uitdagingen.

PhD@Sea

PhD@Sea is een onderzoeksinitiatief dat visie, strategie en algemene coördinatie van lage TRL offshore hernieuwbare energieonderzoeken in Nederland wil leveren. Het heeft als doel het groeiend aantal PhD onderzoekers te ondersteunen om de toekomstige uitdagingen in deze sector aan te gaan.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Ondersteunt ondernemend Nederland, met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving. Bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

WindDay

Een jaarlijks terugkerend evenement, dat bestaat uit een conferentie en een beurs, verbindt belanghebbenden binnen de Nederlandse windsector en geeft daarmee een belangrijke impuls aan de ontwikkeling van windenergie op land en op zee.

Zephyros Field Lab

Het doel van Fieldlab Zephyros is het ontwikkelen, testen en demonstreren van innovaties en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.