TKI Wind op Zee Presentaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse presentaties die (in samenwerking met) het TKI Wind op Zee zijn gemaakt.

26 mei 2020

BlueWeek 2020

MMIP 1: Scope of the Innovation Program door Bob Meijer (TKI Wind op Zee)

17 februari 2020

Matchmaking Day 2020

Pitches of new TKI Wind op Zee projects

Continuation of presentations of finished TKI Wind op Zee projects

TKI Wind op Zee programma 2020

Zero breakdown & robotization

Optimal wind farm design

Balance of plant optimisation

Integration in the energy system

Integration into the environment

31 oktober 2019

Werkconfertentie Topsector Energie

Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma 1: Hernieuwbare Elektriciteit op Zee door Bob Meijer (TKI Wind op Zee)

Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma 2: Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving door Wijnand van Hooff (TKI Urban Energy)

12 - 13 juni 2019

WindDays 2019

Opening

Het klimaatakkoord – Behind the scenes  

Wind Meets Industry

Uitdagingen voor het net 

Ruimtegebruik op zee: Hoe gaan natuur en voedsel samen in een windpark?

Masterclass SDE++ – Wat gaat er veranderen?

Masterclass Circulariteit en Recycling

Masterclass PPA’s: in- en verkoop van duurzame energie

Masterclass Offshore Wind Innovation Challenge 2019

Masterclass Ecologie onder- en boven water

Masterclass Windturbines langs een snelweg of dijk: hoe veilig is dat?

Masterclass Werking van een Contract for Difference tender

Masterclass Financiering van  windparken op zee

Masterclass: Windenergie en de elektriciteitsprijs: wat drijft de prijs van windenergie?

Van de debatten zijn geen slides beschikbaar. Tijdens de debatten is er alleen interactie geweest met het publiek, maar is er verder geen gebruik gemaakt van slides.

27 mei 2019

BlueWeek 2019

How the Netherlands is promoting  innovation, creates development and drives cost reduction of Offshore wind energy, Bob Meijer (TKI Wind op Zee)

14 februari 2019

Matchmaking Day TKI Wind op Zee 2019

Afgeronde TKI Wind op Zee projecten

Nieuwe TKI Wind op Zee projecten

TKI Wind op Zee programma

29 oktober 2018

MARIN Multi-Use event

22 oktober 2018

Offshore Energy Exhibition & Conference 2018

18 oktober 2018

Wind meets Gas

27 juni 2018

10th TKI bijeenkomst internationale samenwerking

13 en 14 juni 2018

WindDays 2018

Op 13 en 14 juni 2018 vond de Nederlandse windenergieconferentie WindDays 2018 plaats in het WTC in Rotterdam. Een overzicht van alle presentaties kunt u hier vinden:

28 mei 2018

Blue Week 2018

14 februari 2018

Match Making Day TKI Wind op Zee en Lancering Tenders 2018

Afgeronde TKI Wind op Zee projecten

Nieuwe TKI Wind op Zee projecten

TKI Wind op Zee programma en offshore wind R&D tenders 2018

9 februari 2018

Wind Research for North Sea Energy

Presentaties:

28 juni 2017

9e TKI bijeenkomst internationale samenwerking

19 juni 2017

Nationale stakeholdersconferentie

15 februari 2017

Match Making Day TKI Wind op Zee en Lancering Tenders 2017

Afgeronde TKI Wind op Zee projecten

Nieuwe TKI Wind op Zee projecten

Extra

Hieronder vindt u de presentaties van het openbare middagprogramma:

14 december 2016

8e TKI bijeenkomst internationale samenwerking

24 november 2016

Match Making Borssele Wind Farm Site V

Presentaties

Pitches 

Pitches van kennisinstellingen

6 juli 2016

7e TKI bijeenkomst internationale samenwerking 

6 juni 2016

Presentatie, ontwikkeld door RVO over de offshore wind sector, sheets zijn vrij te gebruiken

’Why explore the Netherlands voor offshore wind energy’

2 december 2015

6e TKI bijeenkomst internationale samenwerking

17 juni 2015

5e TKI bijeenkomst internationale samenwerking

10 december 2014

4e TKI bijeenkomst internationale samenwerking 

5 maart 2014

3e TKI bijeenkomst internationale samenwerking 

22 en 23 januari 2014

Windkracht 14 

Hier vindt u een overzicht van alle presentaties die gegeven zijn tijdens Windkracht 14, de Nederlandse windenergieconferentie die plaats vond op 22 en 23 januari 2014 in het WTC in Rotterdam.

11 december 2013

2e TKI bijeenkomst internationale samenwerking 

27 maart 2013

1e TKI bijeenkomst internationale samenwerking