R&D projecten TKI Wind op Zee

Binnen het programma van het TKI Wind op Zee vinden diverse projecten en Joint Industry Projects (JIP's) plaats

Project Innovatiethema Korte omschrijving
Acces System Utilization Tool Beheer en onderhoud

Combineert begrenzing van loopbrug met bewegingen van het schip voor optimale werkbaarheid. Lees meer

Assessing the turbulent content of wind using spinner anemometry (WIIP)

Windturbine en windcentrale The aim of the project is to develop technology to evaluate the performance of wind turbines during their operational life. The method is based on better understanding of the turbulent wind field at the turbine’s rotors in operating wind farms using spinner anemometry. Lees meer
Blue Piling Technology Transport, installatie & logistiek

Stil en kostenefficiënt heien van funderingen. Lees meer

C-Tower Ondersteuningsconstructies

Ontwikkeling van composieten torens voor offshore windturbines. Lees meer

ColibriTM Beheer en onderhoud

De ColibriTM is een bewegingscompensatiesysteem voor kranen, waardoor scheepsbewegingen zoals rollen en stampen, niet op de kraanlast worden overgebracht. Lees meer

Design for Reliable Power Performance (D4REL) Beheer en onderhoud

Het project richt zich op het verminderen van de operationele onzekerheid van windparken. De veiligheidsfactoren die worden gebruikt tijdens het ontwerp worden aangescherpt en er worden innovaties ontwikkeld voor betrouwbaarder ontwerp en bedrijf van offshore windturbines. Lees meer

DAISY4OFFSHORE Beheer en onderhoud

Smart monitoring: integrale controle, merk-onafhankelijk, het voorspelbaar maken van prestatie, onderhoud, levensduur en opbrengst van het windpark. Lees meer

DSSI Ondersteuningsconstructies

Het efficient ontwerpen van ondersteuningsconstructies door middel van verbeterde modellering van dynamische grond-constructie interactie. Lees meer

Enhanced lidar wind field reconstruction (ELFiRe) (WIIP)

Windturbine en windcentrale | Beheer en onderhoud

This project aims to improve significantly the accuracy of wind fields reconstructed from raw Lidar, by applying one of the most powerful modern machine learning techniques: Gaussian Processes. Lees meer
EUROS

Ondersteuningsconstructies | Transport installatie & logistiek | Beheer en onderhoud

EUROS richt zich op het reduceren van de onzekerheden bij ontwerp, constructie en logistiek. Lees meer

Exploratory Research and LCoE of Airborne Offshore Wind Farm

Windturbine en windcentrale Onderzoek naar de toepasbaarheid op zee van een autonoom vliegtuig aan een kabel dat wind op grote hoogte omzet in elektriciteit. Lees meer
FeLoSeFI Ondersteuningsconstructies

Nieuwe modellen voor het voorspellen van de vermoeiingslevensduur van offshore windconstructies en het optimaliseren van inspectie-intervallen leiden tot lagere operatie- en onderhoudskosten. Lees meer

GBS JIP Transport installatie & logistiek

Een Joint Industry Project voor het optimaliseren van de werkbaarheid en het reduceren van de kosten voor het installeren van een Gravity Based Structure (GBS) van wind turbine fundaties. Lees meer

HaSPro JIP (Handbook Scour protection methods)

Ondersteuningsconstructies Dit Joint Industry Project richt zich op het ontwikkelen van een framework voor het ontwerp van een breed spectrum aan bodembeschermingsmethoden voor zowel funderingen als kabels.
HYLLER Windturbine en windcentrale

Windturbines in windparken op zee staan onvermijdelijk in elkaars zog. Als gevolg van deze ‘wake’ wordt minder energie gevangen door de benedenwindse windturbines. Dit hangt af van de windomstandigheden en van de locatie van de turbine. Er is dus AEP potentieel beschikbaar als het windpark uitgerust kan worden met verschillende rotordiameters. Lees meer

InnoTip Windturbine en windcentrale

Het ontwikkelen en testen van drie innovatieve bladuiteinden specifiek voor offshore windmolens. Lees meer

LAWINE Windturbine en windcentrale

Lagere kosten en grotere opbrengst windenergie door nauwkeurige windmetingen. Lees meer

MIMIC Beheer en onderhoud

Betere integrale levensduurvoorspellings-methoden en monitoring van technieken voor rotorbladen op basis van het micromechanisch modelleren van composieten. Lees meer

MONITOR Ondersteuningsconstructies

Slimme methode voro het monitoren van offshore wind fundaties. Lees meer

Offshore Maintenance JIP

Beheer en onderhoud Om te komen tot het meest effectieve logistieke scenario voor elke onderhoudsbeurt. Lees meer

Offshore Wind Turbine Blade Damage and corrosion Detection with Remote camera systems (BLADDER) (WIIP)

Beheer en onderhoud The objective of the project is to execute (preparatory) industrial research for combining motion compensated camera systems mounted on maintenance vessels and image processing of characterized damages for improved (predictive) maintenance, reduction in down time and risks for the inspection crew. Lees meer

Pile Installation Optimization Tool (WIIP)

Transport, installatie & logistiek

The aim of the PILOT WIIP is to study the requirements and functionality of the Pile Installation Optimization (PILOT) Tool. Lees meer

SIMON JIP Transport, installatie en logistiek

Het Joint Industry Project SIMON richt zich op Simulation of Installation of Monopiles. Lees meer

Structurele verbindingen in windturbines (WIIP) Windturbine en windcentrale Literatuuronderzoek naar de recente ontwikkelingen en modelvorming op het gebied van bladwortelverbindingen en monopile-transition piece verbindingen. Lees meer
Synergies at sea (SAS) Intern elektrisch netwerk en aansluiting op het hoogspanningsnet Integratie van infrastructuur van meerdere offshore windparken. Lees meer
WiFi JIP Ondersteuningsconstructies

Vergroot het inzicht in het effect van extreme golfslag op offshore windturbines. Lees meer

Wind Turbine Maintenance & Operation decision Support (WiMOS)

Beheer en onderhoud

Ontwikkeling van een beslistool voor onderhoud aan offshore windturbines, die beter rekening houdt met alle optredende onzekerheden. Lees meer

Zbridge Beheer en onderhoud

Innovatieve toegangsbrug voor offshore windturbines. Lees meer