ZBRIDGE

Het veilig overzetten van materiaal en personeel naar een windturbine op zee is lastig door golfslag en deining. In dit project wordt een bewegingscompenserende kraan ontwikkeld, gebouwd en getest, waarmee personen en goederen tot 5 ton kunnen worden overgezet. Doel hiervan is de bereikbaarheid van een windturbine tot 95% te vergroten, d.w.z. dat een windturbine 95% van de tijd benaderbaar is. Nu is de bereikbaarheid rond de 50%. Dit kan door de toegang tijdens installatie, onderhoud en interventie te optimaliseren en weersonafhankelijk te maken. Hierdoor wordt de installatie en onderhoud goedkoper en worden periodes van stilstand van turbines ingekort, hetgeen weer leidt tot hogere energieopbrengsten.

ZBridge docking

https://youtu.be/WOxj6icxuKE

ZBridge rotate

https://youtu.be/5-Og1gwnVPI

ZBridge Disconnect

https://youtu.be/E1CjgWPIbeU