Subsidie voor Systeemintegratiestudies

 

Status van deze subsidiemogelijkheid

De wijzigingen op de reeds bestaande regelingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Deze wijzigingen zijn bepalend voor de regelingen van 2017.

 

Omschrijving

Deze regeling stimuleert haalbaarheidsstudies naar de grootschalige opslag en conversie van duurzaam opgewekte elektriciteit. Het gaat om studies voorafgaand aan een R&D-project of een investeringsproject.

Met Systeemintegratiestudies verkennen consortia nieuwe technische concepten en ideeën op het gebied van energieopslag en conversietechnologie. Ze hoeven hier geen grote onderzoeksprojecten of investeringsprojecten voor op te tuigen.

 

Lees meer op de RVO website.