DEI-regeling (Demonstratieprojecten Energie Innovatie)

 

Status van deze subsidiemogelijkheid

De wijzigingen op de reeds bestaande regelingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Deze wijzigingen zijn bepalend voor de regelingen van 2017.

 

TopSector Energie regeling

Met de regeling DEI kunt u financiering krijgen voor demonstraties (investeringsprojecten) van producten, processen en/of diensten. Het moet gaan om projecten waarin innovatieve technologieën worden toegepast die energie besparen of duurzame energie opwekken.

 

DEI projecten op de kaart

Bekijk de interactieve kaart met DEI-projecten van ondernemers die in 2014 en 2015 DEI-subsidie ontvingen.

 

Lees meer op de website van RVO.