Hernieuwbare energieregeling

 

Status van deze subsidiemogelijkheid

Door het ministerie van EZK is voor 2021 een subsidiebudget van €50 mln. Beschikbaar gesteld voor HER+ projecten. De wijzigingen op de reeds bestaande regeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Deze wijzigingen zijn bepalend voor de regelingen van 2021. Deze regeling opent op 1 april 2021 en sluit op 31 maart 2022, 17.00 uur.

 

Omschrijving

De Hernieuwbare Energieregeling biedt subsidiemogelijkheden voor het TKI Wind op Zee thema ‘Kostenreductie en Optimalisatie’. De voorwaarden hierbij zijn:

  • Projecten moeten CO2- en kostenreductie van windenergie op zee voor 2030 als doel hebben. Hieronder vallen onderwerpen zoals ondersteuningsconstructies, windturbines en het windpark, het intern elektrisch netwerk en de netaansluiting, transport, installatie en logistiek en beheer en onderhoud. Ook projecten gericht op gecombineerde opwekking en opslag van hernieuwbare energie vallen eronder. Daarnaast is de regeling ook open voor andere energietechnologieën.
  • Het project moet dus leiden tot hernieuwbare energieproductie in 2030 en het moet leiden tot kostenvoordelen bij de bouw of exploitatie van de in Nederland te realiseren windparken. De kostenvoordelen moeten groter zijn dan het subsidiebedrag dat voor het project wordt aangevraagd.

Het programma richt zich met name op TRL 6 t/m TRL 8, maar projecten die ook werkpakketten hebben gericht op TRL 4 of 5 worden niet uitgesloten mits deze de beoogde kostenreductie in 2030 opleveren.

 

Kenmerken

Gericht op:

Regeling gericht op duurzame energie waaronder Wind op Zee met een focus op de hogere TRLs en demonstratie.

Tendersysteem:

volgorde van binnenkomst

Tender open:

1 april 2021

Tender sluit:

31 maart 2021 17.00 uur

Budget:

€ 50 miljoen

Maximale subsidieomvang:

€ 6 miljoen per project

Let op: Alleen de officiële regeling en informatie op de website van RVO is leidend.

 

Lees meer op de website van RVO.