Innovatiemakelaars

De Topsector Energie stelt wederom - vanaf 24 januari 2022 – in een nieuwe ronde geld beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkb-ondernemingen die bijdragen aan de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Het mkb kan 80% van de kosten van de innovatiemakelaar vergoed krijgen tot een maximum vergoeding van € 10.000 incl BTW.

Waarom?

Startups en scale-ups zijn vaak koplopers in innovatie. Maar ze lopen regelmatig tegen vele uitdagingen aan, in het bijzonder als zij minder bekend zijn met de markt, geen eerdere ondernemerservaring hebben of omdat ze over beperkte financiële middelen beschikken. Een innovatiemakelaar kan u als mkb-ondernemer onder meer het volgende bieden:

  • begeleiding en coaching bij het ontwikkelen van een business plan, de bedrijfsstrategie en de waardepropositie,
  • patentadvies en hulp bij de octrooi-aanvraag of kennisexploitatie,
  • begeleiding bij het investor ready worden, het zoeken naar financiering en deal closing,
  • hulp bij het vinden en opzetten van consortia en projectvorming met andere bedrijven en/of kennisinstellingen.

Meer informatie over deze regeling is te vinden op deze pagina.