MIT-regeling (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren)

 

Omschrijving

Innovatieve mkb-ers konden ook in 2020 weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren. Deze regeling is open tot en met 10 september 2020, 17.00 uur.

In 2020 zijn de volgende MIT-instrumenten opgenomen:

  • Kennisvouchers: een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling.
  • Haalbaarheidsprojecten: in kaart brengen van technische en economische risico’s en mogelijkheden voor het voorgenomen innovatietraject
  • R&D-samenwerkingsprojecten: kennisdeling met onafhankelijke partners voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten

Een ondernemer komt in aanmerking voor subsidie voor maximaal één instrument.

Let op: Alleen de officiële regeling en informatie op de website van RVO is leidend.

Lees meer op de website van RVO over samenwerkingsprojecten.

Lees meer op de website van RVO over de overige MIT instrumenten.

 

Vragen over MIT-regeling?

Heeft u nu al vragen, zoekt u samenwerkingspartners, of wilt u uw innovatievraag of project voorleggen, neem dan telefonisch contact op met Klantcontact: 088 042 42 42.