Uitgesteld: Workshop Offshore Wind Farm Zones Hollandse Kust

RVO.nl heeft de informatiebijeenkomst over de volgende tender Hollandse Kust (zuid) Kavels I en II uitgesteld.

Recentelijk zijn in Duitsland tenders voor windenergie op zee afgesloten waarbij geen subsidie wordt verstrekt. NWEA en het ministerie van Economische Zaken hebben er behoefte aan op korte termijn te bezien wat dit mogelijk kan betekenen voor de voorgenomen tenderregeling voor 2017. Daarom is besloten de geplande bijeenkomst van 9 mei in Zwolle, waar de Regeling Windenergie op zee 2017 zou worden toegelicht, te verschuiven naar een later tijdstip. U wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.