Internationale kansen en subsidies voor research

 

Beleidsbeïnvloeding/ Informatiebronnen/ Internationale research

Organisaties in Europa die u ook op weg kunnen helpen als het gaat om internationaal ondernemen:

Belgian Offshore Platform

Het Belgian Offshore Platform verenigt de belangrijkste partners die investeren in hernieuwbare (wind)energie- productie op de Belgische Noordzee.
ENTSO-E Het Europese netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit
European Energy Research Alliance Coördinatie van energieonderzoek voor een koolstof-arm Europa.
European Technology & Innovation Platform on Wind Energy (ETIPWind) Verbindt de Europese windenergiegemeenschap. Belangrijke stakeholders in dit platform zijn de windenergieindustrie, politieke stakeholders en onderzoeksinstellingen.
International Energy Agency IEA sponsort onderzoek en biedt een forum voor internationale discussie over onderzoeks- en ontwikkelingsproblemen.
International Renewable Energy Agency (IRENA)

Een intergouvernementele organisatie die landen ondersteunt in hun transitie naar een duurzame energie-toekomst.

Renewable Grid Initiative Unieke samenwerkingsverband tussen milieu-NGO's en transmissiesysteembeheerders uit heel Europa.
Wind Europe De Europese stem van de windenergie-industrie, bevordert actief windenergie in Europa en wereldwijd.

 

Organisaties in Nederland die u ook op weg kunnen helpen als het gaan om internationaal ondernemen:

FME Nederlands grootste ondernemersorganisatie in de technologische industrie.
Holland Home of Wind Energy (HHWE) Vereniging van exporteurs die in het buitenland de belangen behartigt van de Nederlandse windenergiebedrijven en -kennisinstellingen.
Informatiehuis Marien (IHM) IHM maakt alle mariene informatie en onderzoeksgegevens over de Noordzee toegankelijk.
IRO Behartigt de belangen van het Nederlandse toeleveranciers en dienstverlenende bedrijven in de olie-en gasindustrie en offshore renewable industrie.
Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) De Nederlandse branchevereniging voor windenergie
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) Ondersteunt ondernemend Nederland, met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving. Bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.
Team IRIS (voorheen EG-Liaison of EGL) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, maakt u wegwijs binnen Horizon 2020 (subsidie van de Europese Commissie) en vergroot zo uw kansen op een succesvolle deelname. Verder kan het Team u informeren over de diverse calls. Team IRIS is het Nederlandse National Contact Point voor Horizon 2020.

Europese subsidie

Lees meer over Horizon 2020