Subsidies

Voorlichting en matchmaking

Hieronder treft u een overzicht van de subsidies binnen het werkgebied van de TKI Urban Energy; de energietransitie binnen de gebouwde omgeving. Het TKI-programma focust op een aantal inhoudelijke thema’s in zogenaamde “programmalijnen”. Detailinformatie over ons inhoudelijke programma vindt u hier.

Subsidies voor MKB

In de meeste van onderstaande subsidieregelingen kunnen MKB-ondernemingen, grote bedrijven en onderzoeksorganisaties deelnemen. Klik hier voor een overzicht van een aantal andere overheidsregelingen specifiek gericht op MKB ondernemers.

Subsidieregeling Urban Energy

De Urban Energy subsidieregeling richt zich op onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving. Urban Energy projecten moeten passen binnen de thema’s van het innovatieprogramma van TKI Urban Energy 2017.

Lees verder >>>

TKI-toeslag regeling

Het budget voor de TKI-toeslag regeling genereert u zelf, door lopende projecten aan te melden bij TKI Urban Energy. Partijen (m.n. kennisinstellingen) kunnen zo via de TKI budget aanvragen waaruit weer nieuwe projecten worden gesubsidieerd.

Lees meer >>>

TKI-toeslag 1407-regeling

Tot 15 januari staat de TKI-toeslag 1407-regeling open.

Lees meer >>>

Subsidieregeling Hernieuwbare Energie

De Subsidieregeling Hernieuwbare Energie beoogt door innovatie de doelstelling van 16% hernieuwbare energie in 2023 kosteneffectiever te realiseren. Het gaat om innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in (uiterlijk) 2023.

Subsidieregeling Demonstratie Energie Innovatie (DEI)

De DEI-regeling richt zich op demonstratie van energie-innovaties, waardoor Nederlandse bedrijven gemakkelijker de sprong naar internationaal succes kunnen maken met producten, processen of diensten die zij ontwikkeld hebben.

Lees verder >>>

Regeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI)

De MVI Energie tender, eerder bekend onder de naam STEM, stimuleert experimentele kennisontwikkeling met het volgende doel: het vergroten van de kans op maatschappelijk gewenste en verantwoorde energie-innovaties die daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Lees verder >>>

Subsidieregeling Systeemintegratie


De Subsidieregeling Systeemintegratiestudies is interessant voor organisaties die een haalbaarheidsstudie overwegen op het terrein van energieopslag en conversietechnologie en hiervoor financiering zoeken. Er is 750.000 euro budget beschikbaar om in korte tijd meer dan 15 studies van te realiseren.

Innovatiemakelaarsregeling

MKB ondernemers die hulp nodig hebben bij het plannen en uitvoeren van innovatieactiviteiten, bijvoorbeeld het uitvoeren van een concurrentieanalyse of een technologie assessment, het zoeken naar geschikte samenwerkingspartners, kunnen een beroep doen op ondersteuning door een Innovatiemakelaar.

Lees verder >>>

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Doel van de MIT subsidieregeling is om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De MIT subsidieregeling is op 10 mei 2016 opengesteld voor alle instrumenten met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten.

Lees verder >>>

Subsidieregelingen van de Topsector Energie

Op 1 februari 2017 zijn de nieuwe subsidieregelingen van de Topsector Energie gepubliceerd die per 1 april 2017 opengesteld zijn. Voor meer informatie over het aanvragen van subsidie in een van deze subsidieregelingen van de Topsector Energie kunt u terecht op de TSE website van RVO.nl.

Europese subsidieregelingen

EU-subsidieregeling H2020 en SME Instrument

Op Urban Energy thema’s kan ook Europese subsidie worden aangevraagd in het H2020 programma. Speciaal voor MKB ondernemers is in het H2020 programma het “SME instrument” ontwikkeld.

KIC InnoEnergy

Voor toepassing van innovaties en business creation op Urban Energy thema’s kan via het KIC InnoEnergy programma eens per half jaar subsidie aangevraagd worden.

SOLAR-ERA.NET

SOLAR-ERA.NET is een Europees netwerk van nationale- en regionale- innovatieprogramma’s op het gebied van zonne-energie (PV en CSP).

Lees meer >>>