Subsidieregeling Urban Energy

De Urban Energy subsidieregeling richt zich op onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving. Urban Energy projecten moeten passen binnen de thema’s van het innovatieprogramma van de TKI Urban Energy in 2017. Voor meer informatie over het aanvragen van subsidie in de Urban Energy subsidieregelingen kunt u terecht op de Urban Energy website van RVO.nl. NB. subsidieaanvragen in de Urban Energy subsidieregeling dienen vóór 12 september 2017 17:00u bij RVO.nl te worden ingediend.