Wie zijn wij? Het TKI Wind op Zee

TKI Wind op Zee stimuleert, verbindt en ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling en toepassing van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem als het gaat om offshore wind.

Het TKI Wind op Zee realiseert haar doelstellingen onder andere door:

  • Het organiseren van netwerkevenementen en activiteiten rondom de belangrijke thema's van offshore wind, zoals kostenreductie, systeemintegratie en samenwerking op de Noordzee;
  • Een innovatieprogramma waarin bedrijven samenwerken met kennisinstellingen;
  • Het stimuleren van het tot stand komen van Publiek-Private Samenwerking (PPS);
  • Kennisdossiers, waaronder: activiteiten gerelateerd aan de Human Capital Agenda, maatschappelijk verantwoord innoveren, internationale samenwerking en exportbevordering en onderzoek naar technische innovaties en marktontwikkelingen;
  • Test en demonstratie: demonstratiefaciliteiten op zee om (Nederlandse) innovaties te testen en/of te bewijzen.

Onze missie

“Wind op Zee is een essentieel onderdeel van de succesvolle energietransitie in Nederland. Het TKI Wind op Zee faciliteert daartoe onderzoek, ontwikkeling, demonstratie, valorisatie, kennisoverdracht, (internationale) samenwerking, opleidingen en marktontwikkeling en versterkt zo de kostenreductie en economische impact van wind op zee. Offshore windenergie kan zo in 2020 50% van de elektriciteits-voorziening verzorgen, zelfs bij een sterk stijgende elektriciteitsvraag.”

Onze visie

“Wind op zee speelt als grootschalige energiebron een belangrijke en beslissende rol in de energietransitie naar een duurzame toekomst. De Nederlandse offshore wind sector is internationaal leidend en draagt door innovatie substantieel bij aan kostenreductie én aan de Nederlandse economie.” De visie van het TKI Wind op Zee wordt op een inspirerende wijze verbeeld in ‘An Energetic Odyssee’ (van IABR 2016).

Het team

Binnen de TKI Wind op Zee organisatie zijn een bestuur, een onafhankelijke programmacommissie en een bureau actief.

Het TKI Wind op Zee bureau bestaat uit:

Bob Meijer Directeur TKI Wind op Zee
Bram van der Wees Programmamanager
Floris Blonk Community & Innovatiemanager
Tom Assendelft Procescoördinator PPS-toeslag en Communicatiemedewerker
Liesbeth Batelaan Office Manager
Arjan Hofmann Communicatiemanager

 

Het TKI Wind op Zee bestuur bestaat uit:

Peter Terium Voorzitter
Hans Timmers Penningmeester
Gerrit van Werven Secretaris
Harm Jeeninga  
Jan van der Tempel  
Marcel van Bergen  
Roel Schuring