De Topsector Energie zet in op de onderstaande thema’s

Wind op zee is als grootschalige energiebron onontbeerlijk voor een duurzame toekomst.

Urban Energy, energie-innovaties voor de gebouwde omgeving.

Gas speelt een sleutelrol in de overgang naar een duurzame energiehuishouding.

Industrie is grootverbruiker van energie, het energieverbruik moet efficiënter.

De overgang van fossiele grondstoffen naar biomassa als grondstof.

Integratie van partijen en processen biedt kansen en oplossingen op systeemniveau.

Energietransitie vraagt om innovatie en ontwikkeling van nieuwe vaardigheden.

Internationalisering: samenwerken en internationaal delen van kennis.

De energietransitie biedt mbo-, hbo- én wo-professionals volop kansen op een baan.

Nieuws

Werkconferentie Topsector Energie 2017

Beeldmerk%2520Werkconferentie.jpg