As a forerunner in the energy transition, it is of course important that we look at our CO₂ footprint. In addition, we like to think along with you.

Yes, websites also have a carbon footprint...

The internet consumes a lot of electricity. 416.2 TWh per year to be exact. That is more than the whole of the United Kingdom per year in total.

 • We use a green server

  Do you have a website? Check your carbon footprint on websitecarbon.com

 • Dark mode

  Displaying the website in dark mode saves considerable energy compared to a white background. As a visitor, you have a direct influence on the footprint of topsectorenergie.nl in terms of display in this choice.


  In addition, you can also save a lot of energy by setting (OLED) screens to dark mode.

 • The code of our website

  We do not load anything until you actively request it. Whether it's code, images or videos. Manage your preferences via the cookie banner.

De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) biedt nu bredere ondersteuning voor groene investeringen. Naast de al bestaande projecten worden nu ook initiatieven voor de circulaire economie, waterstofgebruik en specifieke warmte-infrastructuur gestimuleerd. Hiermee sluit de VEKI aan bij de nieuwe mogelijkheden die de Europese staatssteunregels sinds 1 juli 2023 bieden.

Meer projecten mogelijk voor circulaire economie

Een belangrijke toevoeging aan de VEKI is de uitbreiding van de ondersteuning voor circulaire economieprojecten. Naast initiatieven voor recycling en hergebruik van afval van derden, is nu ook recycling en hergebruik van eigen afval mogelijk. Ook wordt de vervanging van primaire grondstoffen door secundaire (hergebruikte, teruggewonnen of gerecyclede) grondstoffen ondersteund. En voor productieprocessen waarin minder grondstoffen worden verbruikt, krijgt u subsidie. Deze wijzigingen helpen bij een duurzamere omgang met grondstoffen en een vermindering van afval.

Duurzame energie met waterstof en warmte-infrastructuur

De VEKI opent mogelijkheden voor ondernemingen die willen investeren in installaties, apparatuur en machines die waterstof gebruiken. Met de groeiende aandacht voor hernieuwbare energie is waterstof een veelbesproken alternatief geworden. De subsidieregeling ondersteunt nu actief ondernemingen die deze duurzame energiedrager willen omarmen. Daarnaast worden ook projecten voor specifieke warmte-infrastructuur financieel ondersteund. Dit is een belangrijke stap om de duurzaamheidsdoelen te realiseren.

Verminderen CO₂-uitstoot

De VEKI ondersteunt industriële ondernemingen die de CO₂-uitstoot verminderen. Bedrijven kunnen gebruikmaken van financiële ondersteuning voor investeringen in bewezen apparaten, systemen of technieken die CO₂-reductie realiseren.

Voor technieken die nog onvoldoende bewezen zijn, is er aparte steun beschikbaar via de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). De DEI+ stimuleert innovatie en ontwikkeling van duurzame technologieën.

Aanvragen

Wil je gebruikmaken van de verruiming van deze de subsidiemogelijkheden? De VEKI ondersteunt ondernemingen die helpen de economie groener en meer circulair te maken. Maak snel gebruik van deze nieuwe kansen om duurzame investeringen te doen. Je kunt de Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) aanvragen tot 9 januari 2024.

Meer over de VEKI-regeling op de website van RVO

This website uses cookies and similar techniques to provide an optimal user experience. You can change your preferences .
These cookies ensure that the website works properly. These cookies cannot be turned off.
These cookies ensure that we can measure the use of the website and implement improvements.
These cookies can be placed by third parties, such as YouTube or Vimeo.
These cookies enable our advertising partners to offer more targeted information.
By turning off categories, related functionalities within the website may not be available any longer. It is always possible to change the preferences at a later time.