Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

Hieronder vindt u een link naar de samenvatting van deze herijking van het MMIP 1.

Link naar samenvatting Herijking MMIP 1

In 1961 werd een doel gesteld dat door velen onmogelijk werd geacht, maar twee jaar eerder dan de gestelde deadline zette Neil Armstrong zijn voet op de maan en was het doel van het Apollo Programma gehaald. Het is al vaak gezegd, de energietransitie in Nederland en Europa staat voor een vergelijkbare doelstelling. In de komende 7 jaar heeft Nederland het opwekkingsvermogen op de Noordzee met windenergie bijna vertienvoudigd; van 2,5 Gigawatt naar 21 Gigawatt. Elke twee dagen moet er een nieuwe windturbine worden geplaatst. In 2050 is de capaciteit zelfs 28 keer meer, 70 Gigawatt.

De realisatie van de duurzame energiebronnen is niet de enige opgave van de energietransitie. De opgave ligt ook in de maatschappelijke en economische omslag die moet worden gemaakt. Een dergelijke omslag is nog niet eerder vertoond. De werkelijke opgave voor een geslaagde energietransitie is dat de industrie, ons transport en onze samenleving om moeten gaan naar andere energiebronnen.

Drie redenen waren cruciaal voor het succes van het Apollo Programma. Betrouwbare raketten, i.c. hardware. Extreem goed doordachte en uitgevoerde missies en uitmuntend getrainde en ervaren mensen.
Met de transitieopgave op de Noordzee staan we voor een vergelijkbare opgave. De plannen moeten extreem goed zijn uitgedacht en worden uitgevoerd. Zonder betrouwbare hardware die aan de hoge eisen van een zeer onvriendelijke omgeving (water, zout, wind) kan voldoen, slaagt de missie voor 21 Gigawatt en 70 Gigawatt niet. En, als laatste en niet als minste, er zijn voldoende mensen nodig met hoogwaardige kennis en kunde.

Een nieuwe norm

Het echte succes wordt bepaald door hoe duurzame energie in de markt wordt benaderd. TKI Offshore Energy heeft als visie dat in 2030 duurzame energie de norm is. Alhoewel het aandeel fossiele brandstoffen nog substantieel zal zijn, vormen ze niet meer de standaard. De druk vanuit de maatschappij, omgevingsdiensten en diverse overheden op de industrie en het transport om te verduurzamen groeit eind 2022 sterk. De oorlog in Oekraïne heeft dat versterkt.

Om deze normalisering naar hernieuwbare energie te bereiken zet TKI Offshore Energy zich in voor een gelijk speelveld in de energiemarkt. De samenwerking binnen de Topsector Energie is hiervoor essentieel, omdat we hier markt, aanbod en dragers van energie qua innovaties en kennis af kunnen stemmen.

Onze missie

Onze missie is ons handvat voor hoe wij bijdragen aan de realisatie van de energietransitie.

Het TKI Offshore Energy stimuleert de ontwikkeling van (offshore) innovaties en kennis door middel van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie om zo offshore energie van de huidige 2.500 Megawatt te laten groeien naar 21 Gigawatt in 2030 en 70 Gigawatt in 2050. Daarmee levert duurzame offshore energie een grote bijdrage aan de energietransitie.

Onze visie

Onze visie is onze stip op de horizon.

De route naar een duurzame energievoorziening op en vanaf zee is onze leidraad en nog vol obstakels en vraagstukken. TKI Offshore Energy is een betrouwbare navigator die de route naar een duurzame energievoorziening op en vanaf zee, die een positieve impact heeft op onze samenleving, natuur en onze economie, in kaart brengt. TKI Offshore Energy zorgt voor het beschikbaar zijn van de benodigde kennis, stimuleert de vereiste innovaties en brengt daarvoor verbindingen tot stand die aan dit doel bijdragen.

Dit is een visie met daarin op dit moment de nodige tegenstrijdigheden. Maar zonder tegenstrijdigheden geen vernieuwing.

In de komende zeven jaar zijn er voor deze visie drie grote vraagstukken te beantwoorden.

 1. Hoe realiseren we de schaalsprong van 2.5 Gigawatt duurzaam opgewekte energie naar 21 Gigawatt zonder verlies van kwaliteit en betaalbaarheid?
 2. Hoe realiseren we de schaalsprong met een positieve impact op de natuur? Op de Noordzee en in de productieketen van duurzame energiemiddelen.
 3. Hoe realiseren en garanderen we een gebalanceerde en robuuste duurzame energievoorziening vanaf de Noordzee?

Voor deze drie leidende vragen zijn mensen (kwantiteit en kwaliteit) en veiligheid (persoonlijk, fysiek en cyber) thema’s die op alle schaalniveaus constant terugkeren.

Deze vragen en thema’s kunnen niet los van elkaar worden gezien. Wij benaderen de energietransitie op de Noordzee integraal.
Hoe wij onze rol gaan vervullen en welke onderwerpen we onze aandacht op richten is te lezen in het document MMIP TKI Offshore Energy 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.