Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

Poster
De hier ingesloten externe content word geblokkeerd omdat er toestemming van u nodig is.

Wat is maatschappelijk verantwoord innoveren? 

Maatschappelijk verantwoord innoveren (mvi) binnen de energietransitie is een werkwijze waarbij we innovaties in een bredere, sociaalecologische context plaatsen en aan integrale oplossingen werken. Daarmee dragen we bij aan een eerlijke, rechtvaardige en inclusieve energietransitie met aandacht voor de mens en natuur.

Denk bijvoorbeeld aan een windpark op zee dat rekening houdt met natuurlijke ecosystemen. Daarbij kunnen micro-organismen leven en als voedsel dienen voor schaal- en schelpdieren, die weer vissen aantrekken, waarvan ook vissers profiteren. Of een zonnepark dat zo is ontworpen dat de uitgeputte bodem kan herstellen en dat omwonenden bij elkaar brengt, doordat ze met elkaar eigenaar zijn van het park én er ruimte ontstaat voor recreatie.

Wanneer we het als Topsector Energie goed (lees: maatschappelijk verantwoord) doen? Als we de energietransitie zo weten vorm te geven dat we een CO2-neutraal energiesysteem creëren, waarbij we binnen de planetaire buitengrenzen blijven (het ecologisch plafond), de sociale ondergrenzen borgen (het sociaal fundament) en de aarde zich kan herstellen (ecologische regeneratie).

Nieuws

Bekijk hieronder het overzicht van alle relevante en actuele nieuwsberichten en aankondigingen rondom maatschappelijk verantwoord innoveren binnen de energietransitie.

Kennisbank: publicaties over maatschappelijk verantwoord innoveren

Het programma MVI-e publiceert regelmatig kennis opgedaan uit innovatieprojecten, kennisdossiers, artikelen en andere publicaties. Voor een overzicht van alle publicaties, klik hier.

Werken aan maatschappelijk verantwoord innoveren

Onze visie is dat we de energietransitie samen met de mens en de natuur moeten aangaan en moeten beseffen dat we onderdeel zijn van een groter geheel. De energietransitie is slechts een van de vele opgaven in een gebied en we moeten de nationale energie-opgave daarom op een integrale manier in de praktijk brengen. We willen mensen verleiden de energietransitie niet alleen technisch te benaderen, maar juist die bredere blik aan te nemen.

De zoektocht naar het energiesysteem van de toekomst is een continu (iteratief) proces, waarbij we stapsgewijs oplossingen zoeken voor problemen. Daarvoor werken we binnen het programma MVI-e van de Topsector Energie samen met alle TKI’s, MMIP’s en andere doorsnijdende thema’s, waarbij we hen ondersteunen om het mvi-gedachtegoed verder te integreren in projecten. Hieronder vind je een aantal mooie voorbeeldprojecten:

Onze hoofdactiviteiten en agenda

We geven maatschappelijk verantwoord innoveren handen en voeten en maken het een vanzelfsprekend onderdeel van de energietransitie. Om dat te bereiken richten we ons in 2024 op de volgende hoofdactiviteiten:

 • Ondersteuning bij verdere integratie van het mvi-gedachtegoed binnen de Topsector Energie

Als ‘doorsnijdend thema’ binnen de Topsector Energie is onze missie geslaagd als het geïntegreerd is in alles wat de Topsector doet, dus als we de energietransitie zo weten vorm te geven dat we binnen het ecologisch plafond blijven en het sociaal fundament borgen.

 • Versterken van de samenwerking aan gebiedsinnovatie

Op gebiedsniveau wordt in Nederland hard gewerkt aan de energietransitie, maar ook aan andere opgaven. Wij richten expliciet de aandacht op gebieden, omdat vanuit gebieden de vraag ontstaat naar ‘meervoudige oplossingen’ en energie-innovatie die binnen planetaire grenzen blijft.

 • Aandacht voor capacity building – ‘empower the trainer’ - op het gebied van MVI

Maatschappelijk verantwoord innoveren is niet met een simpele checklist af te dwingen. Het vraagt versterking van capaciteiten, zoals omgaan met onzekerheid, fuseren van belangen, systeemdenken of biomimicry. Wij zien capacity building op het gebied van maatschappelijk verantwoord innoveren als een effectief hulpmiddel voor een eerlijke, rechtvaardige en inclusieve energietransitie.

Deze pagina heeft geen tag of er kunnen geen pagina's gevonden worden met dezelfde tag

Ons Team

Wie helpen jou met alle vragen over maatschappelijke, sociale en economische aspecten rondom het energiesysteem van de toekomst? Ontmoet ons team.

Martine Verweij - Topsector Energie

Martine Verweij

Directeur Maatschappelijk Verantwoord Innoveren

Martine bewaakt de lijnen en samenhang van het thema Maatschappelijk Verantwoord Innoveren en draagt o.a. het programma rondom gebiedsinnovatie.

Leonie van der Steen - Topsector Energie

Leonie van der Steen

Programmamanager Gebouwde Omgeving

Leonie werkt aan alle onderwerpen vanuit Maatschappelijk Verantwoord Innoveren die raken aan de gebouwde omgeving, zoals het opleidingsprogramma Spinwaves Lab.

Maurice Mommen - Topsector Energie

Maurice Mommen

Programmamanager Industrie & Wind

Alle activiteiten vanuit Maatschappelijk Verantwoord Innoveren die raken aan de industrie in Nederland en de windsector zijn in handen van Maurice. Van bijvoorbeeld overheidsconsultatie tot metal fuels.

Profielfoto van Michael Doove

Michael Doove

Communicatieadviseur MVI-e

Michael ondersteunt de programmamanagers bij de communicatie rondom de mvi-projecten. Van podcasts tot artikelen en van interviews tot LinkedIn.

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.