Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO2-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO2-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

Systeemintegratie in het kader van de energietransitie betekent het op een gecoördineerde wijze integreren van ketens van verschillende energiedragers en gebruikssectoren tot één duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en veilig energiesysteem, met een breed maatschappelijk draagvlak. Een energiesysteem omvat de hele energie-waardeketen, dus alles wat nodig is om energie van opwek naar gebruik te brengen. Dit geïntegreerde energiesysteem kent verschillende ruimte- en tijdschalen; van lokaal tot Noordwest Europese schaal en van seconden tot enkele decennia.

Het programma systeemintegratie is opgedeeld in 5 thematische deelprogramma’s

 1. Binnen het sociaal deelsysteem richten we ons op innovaties die leiden tot participatie en draagvlak van burgers, bedrijven, bestuurders en beleidsmakers voor de energietransitie.
 2. Het technische deelsysteem richt zich op innovaties die bijdragen aan de technische integratie van het energiesysteem. Dit betreft technische aspecten van ketens van opwek, transport, distributie, opslag/conversie, de rol van energieflexibiliteit en de integratie van verschillende energiedragers.
 3. Binnen het economische deelsysteem richten we ons  op innovaties van marktmechanismes en business modellen die leiden tot de juiste incentives voor het nieuwe energiesysteem.
 4. Binnen het deelprogramma ruimte en leefomgeving richten we  ons op innovaties die bijdragen aan de het ruimtelijk inpassen van het toekomstige deelsysteem. Hierbij wordt rekening gehouden met andere ruimtelijke functies en de kwaliteit van de leefomgeving.
 5. Tot slot richten we ons op innovaties die leiden tot beter inzicht en effectieve processen voor complexe besluitvorming t.a.v. het energiesysteem.
Poster
De hier ingesloten externe content word geblokkeerd omdat er toestemming van u nodig is.

Innovatieprogramma MMIP13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem

De energietransitie heeft grote invloed op vrijwel alle onderdelen van onze maatschappij: industrie, landbouw, mobiliteit, gebouwde omgeving en de energiesector. Deze invloed heeft niet alleen impact op de sectoren zelf, maar zorgt tevens voor een metamorfose van het energiesysteem. Van een centraal gestuurd systeem, gebaseerd op fossiele brandstoffen met gescheiden infrastructuren voor elektriciteit, gas en transportbrandstoffen, naar een geïntegreerd duurzaam energiesysteem met centrale en gedistribueerde opwekvoorzieningen. Deze transformatie is niet alleen technisch van aard, maar is ook sociaal, economisch, juridisch van aard, met een directe verbinding met de kwaliteit van de leefomgeving.

Om ervoor te zorgen dat het energiesysteem van de toekomst betrouwbaar, betaalbaar, veilig, rechtvaardig is en goed ruimtelijk ingepast, is een transitieproces nodig. De innovatieopgaven voor deze systeemintegratie zijn van groot belang voor alle missies van het Klimaatakkoord. Het Meerjarig Missiegedreven InnovatieProgramma (MMIP) 13 heeft als doel de kennis en innovaties die voor deze transitie nodig zijn waar mogelijk te stimuleren en te initiëren.

Lees meer over MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem (pdf)

Missie

MMIP13 levert kennis en innovaties voor een efficiënte en maatschappelijk gedragen transitie van het huidige, grotendeels op fossiele brandstof gebaseerd energiesysteem, naar een hybride energiesysteem in 2030, een klimaatneutraal elektriciteitssysteem in 2035 en een volledig klimaatneutraal energiesysteem in 2050, op lokale, regionale, nationale en Noordwest-Europese schaal. Tijdens en na deze transitie dient de betrouwbaarheid, leveringszekerheid en veiligheid op het huidige niveau gehandhaafd te blijven. Bovendien dient de transitie breed gedragen te worden door de maatschappij, met oog voor rechtvaardigheid, kosten en ruimtelijke inpassing in de leefomgeving.

Missiebereik

MMIP 13 levert kennis en innovaties voor een efficiënte transitie naar de in de Missie genoemde doelen. Het programma is gericht op systeemvraagstukken verbonden aan een geïntegreerd energiesysteem. MMIP 13 adresseert deze systeemvraagstukken vanuit zowel economisch als sociaal-maatschappelijk, juridisch en technisch perspectief. Onze kerntaken zijn het initiëren, ontwikkelen, opzetten en begeleiden van kennis en innovatieprogramma’s en projecten. Dit gebeurt in samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven en overheden. We ondersteunen deze Publiek-Private Samenwerkingen (PPS’en) waar we kennis en innovaties mee delen.

Lees meer over MMIP13: een robuust gedragen energie systeem

Projecten

Binnen het Programma Systeemintegratie lopen verschillende projecten en onderzoeksprogramma’s. Een aantal aansprekende voorbeelden zijn hieronder uitgelicht.

Lees meer over de uitdagingen, integrale aanpak en adequate regie in de online brochure.

Bekijk de brochure

brochures

Systeemintegratie Nieuwsbrief

Nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.