Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

Over ons

TKI Urban Energy verbindt en ondersteunt bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling en toepassing van energie-innovaties voor het verduurzamen van woningen, utiliteitsgebouwen, woonwijken en bedrijventerreinen. Dat doen wij door innovatieprogramma’s op te stellen rond thema's als zonnestroomtechnologie, maatregelen die leiden tot een vermindering van energieverbruik, duurzame warmte- en koudesystemen en slimme IT-oplossingen.

De afgelopen jaren zijn ruim 700 innovatieve projecten opgezet om de gebouwde omgeving te verduurzamen, gesteund vanuit de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via de Topsector Energie-regelingen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitvoert. TKI Urban Energy helpt daarbij door:

 • innovators de weg naar financiering te wijzen;
 • of naar samenwerkingspartners;
 • consortia te begeleiden, van idee tot uitvoering;
 • kennisuitwisseling mogelijk te maken;
 • publiek-private projecten te ondersteunen;
 • onderzoek naar trends en actuele ontwikkelingen te initiëren;
 • bevindingen met beleidsmakers te delen;
 • veelbelovende innovaties te helpen opschalen en naar de praktijk te brengen, onder meer via de programma's Uptempo!, PVB Nederland en Verbouwstromen.

In 2022 wilde TKI Urban Energy door middel van een tevredenheidsonderzoek inzicht opdoen in de mate waarin deze relaties tevreden zijn met de dienstverlening, en op welke gebieden er mogelijkheden voor verbetering zijn. Lees het eindrapport van onderzoeksbureau Direct Research.

Wij helpen graag bij elk innovatief idee

Poster
De hier ingesloten externe content word geblokkeerd omdat er toestemming van u nodig is.

De organisatie

Ons team

Annemieke van Doorn

Annemieke van Doorn

programmamanager Verbouwstromen en transitiemaker Uptempo!

Bijdragen aan een duurzame omgeving door te dóen, dat is waar Annemieke haar bed voor uit komt. Bij een woningcorporatie ervaarde zij de waarde van goed samenwerkingen in de hele keten: van producent tot eindgebruiker. Onder meer die waardevolle ervaring neemt zij mee naar TKI Urban Energy en meer specifiek: het programma Verbouwstromen.

Christa de Ruyter

Christa de Ruyter

programmasecretaris PVB Nederland en transitiemaker Uptempo!

Na haar studie bestuurskunde was Christa bij ISPT betrokken bij diverse innovatieprojecten en communicatietrajecten rondom duurzame procestechnologie. Bij TKI Urban Energy begeleidt ze als programmasecretaris processen bij PVB Nederland, en daarnaast werkt ze als transitiemaker bij Uptempo!.

David van Petersen

David van Petersen

innovatieanalist duurzame warmte- en koudetechnieken

Na een afstudeerstage bij de Gemeente Utrecht voor hun Transitievisie Warmte, maakte David zelf een warme transitie naar TKI Urban Energy. Als innovatieanalist houdt hij zich onder meer bezig met het volgen en aanjagen van innovatieprojecten, het verbinden van partijen en kennisdisseminatie rond diverse innovatieprogramma’s. Ook zet hij zijn ervaring als onderwijsassistent bij de Universiteit Utrecht in bij de Human Capital Agenda.

Freek van 't Ooster

Freek van 't Ooster

programmamanager Uptempo! en programmasecretaris Verbouwstromen

Via jarenlange ervaring met innovatieprogramma’s in de mediasector was Freek direct betrokken bij het ontstaan van Topsector Creatieve Industrie en CLICKNL. In het verkennen van crossovers werd Freek gegrepen door de missies rond de energietransitie. Freek is geestelijk vader van programma’s waarin de krachten van creatieve professionals en energie-experts worden gecombineerd zoals Uptempo! en Verbouwstromen.

Guus Mulder

Guus Mulder

programmamanager versnelling energierenovaties

Guus was bij TNO betrokken bij grote programma’s in de energietransitie in de gebouwde omgeving, zoals Gebieden Energie Neutraal en het Energiesprong Programma. Ook was hij de drijvende kracht achter BE+, een stichting die zich inzet voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Als programmamanager werkt hij aan de opschaling en versnelling van innovatieve oplossingen voor een slimmere, goedkopere en efficiëntere energietransitie.

Jasmijn Kleij

Jasmijn Kleij

innovatieanalist smart energy systems

Na haar studie innovatiewetenschappen werd Jasmijn innovatieanalist bij TKI Urban Energy op het thema Smart Energy Systems. Hier houdt ze zich bezig met allerlei onderwerpen op het gebied van smart grids, flexibiliteit, energiedelen en andere slimme oplossingen. Haar expertise ligt op het gebied van energiegemeenschappen, energiehubs en onderwerpen waar de maatschappelijke kant en het energiesysteem samen komen.

Jeroen Bosma

Jeroen Bosma

projectleider PVB Nederland

Het creëren van samenwerking op bedrijventerreinen en de verduurzaming hiervan, dat is waar Jeroen enthousiast van wordt. Sinds januari is hij werkzaam bij TKI Urban Energy als projectleider van het programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB Nederland). De afgelopen jaren werkte hij bij Stichting CLOK aan het creëren van organiserend vermogen op bedrijventerreinen. Hier was hij ook één van de initiatiefnemers van PVB Nederland.

John van Veen

John van Veen

programmamanager hernieuwbare elektriciteit (ad interim)

John is een ervaren interim-manager met betrokkenheid bij innovatieve ondernemingen en start-ups in binnen- en buitenland. Met een sterke achtergrond in energie, circulariteit en ondernemen stimuleert hij duurzame oplossingen en pakt hij complexe uitdagingen aan. John vervangt Robin Quax tijdelijk als programmamanager binnen TKI Urban Energy op het gebied van hernieuwbare elektriciteit.

Kai Köllen

Kai Köllen

transitiemaker Uptempo!

Kai stelt zich nog voor.

Karlien van den Berg

Karlien van den Berg

communicatieadviseur

Karlien startte haar loopbaan bij verschillende waterschappen, waar ze onder meer ervaring opdeed met communicatie. Ze zette haar carrière daarna voort in de wereld van de duurzaamheid. Bij TKI Urban Energy werkt zij mee om het uitwisselen van informatie in het netwerk mogelijk te maken en onze diensten bij het relevante publiek onder de aandacht te brengen. Dat doet zij voor TKI Urban Energy in de breedte en voor het programma PVB Nederland.

Maarten de Vries

Maarten de Vries

programmamanager smart energy systems

Maarten ontwikkelde tijdens zijn studie (fysische) chemie interesse in duurzame technologie. Daarna was hij jarenlang als adviseur betrokken bij verscheidene innovatienetwerken en acceleratorprogramma’s op het gebied van duurzame energie, cleantech en duurzame mobiliteit. Bij TKI Urban Energy houdt hij zich bezig met de thema's elektrificatie, opslag, smart-grids, elektrisch vervoer en systeemintegratie.

Marsha Roos

Marsha Roos

managementassistent

Al zo ongeveer vanaf de beginjaren is zij het vertrouwde gezicht bij TKI Urban Energy: Marsha ondersteunt sinds 2014 het team, de directie, het bestuur en het secretariaat, verzorgt het officemanagement, regelt de administratie rond het PPS-toeslagproces en is eerste aanspreekpunt voor gasten op kantoor en tijdens evenementen.

Marloes de Rijk

Marloes de Rijk

communicatiemedewerker

Tijdens haar jaren in de muziekwereld heeft Marloes naast communicatie ook veel ervaring opgedaan met het organiseren en begeleiden van evenementen. Toch zocht ze meer maatschappelijke relevantie in haar werk en bij TKI Urban Energy komen voor haar al deze punten bij elkaar. Marloes versterkt sinds 1 maart 2023 de afdeling communicatie van TKI Urban Energy en zet zich in voor de interne en externe communicatie en het begeleiden van evenementen.

Michiel Kirch

Michiel Kirch

algemeen directeur

Michiel heeft in het verleden onder meer als directeur van een netbeheerder bijgedragen aan de energietransitie. Tevens heeft hij de eerste (koepel)energiecoöperatie met een volledige handelsvergunning opgericht. In zijn rol als directeur van TKI Urban Energy, versterkt hij de positie van de organisatie om, tezamen met bedrijven en andere stakeholders, bij te dragen aan innovatieve oplossingen in de gebouwde omgeving.

Niels Rood

Niels Rood

transitiemaker Uptempo!

Niels Rood zet zich sinds 2018 als innovatiecoach in voor TKI Urban Energy. In het opschalingprogramma Uptempo! biedt hij de vraagkant in de markt inzicht in kansrijke innovaties die de verduurzaming van bestaande woningen kunnen versnellen.

Orin Tijsse Klasen

Orin Tijsse Klasen

innovatieanalist versnelling energierenovaties

Orin studeerde Science, Business and Innovation aan de Vrije Universiteit Amsterdam en specialiseerde zich in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De afgelopen jaren was hij als adviseur betrokken bij het realiseren van energiebesparingen in gebouwen onder andere door te adviseren over energiebesparende maatregelen. Bij TKI Urban Energy houdt Orin zich in het programmateam van Verbouwstromen bezig met de versnelling van energierenovaties.

Peter Linders

Peter Linders

transitiemaker Uptempo!

Sinds 2017 is Peter betrokken in programma’s van TKI Urban Energy, in Smart Energy Cities en daaropvolgend het innovatie- en opschalingsprogramma Uptempo. Peter is een lopende ‘rolodex’, vanwege zijn netwerk binnen de wereld van woningbouwcorporaties, bouw- en installatiebedrijven en toeleveranciers. Peter is contactpersoon van het thema product- en businessdevelopment van kansrijke samenwerkingen in integrale concepten.

Pim Vork

Pim Vork

innovatieanalist hernieuwbare elektriciteit

Zijn master Energiewetenschappen heeft Pim afgerond met het bouwen van een model om de techno-economische potentie te vergelijken van verschillende zonnestroomelektronica. Na zijn studie is Pim gaan werken bij een startup die zich bezighoudt met het ontwikkelen van een gebouw-geïntegreerd zonnestroomsysteem met ingebouwde elektronica. De ervaring uit het bedrijfsleven en technische kennis die Pim heeft opgedaan, wil hij nu graag inzetten om een bredere impact te maken binnen de duurzame energiesector in Nederland.

Richard Kleefman

Richard Kleefman

programmamanager PVB Nederland

Richard deed jarenlang ervaring op in het werkveld van verduurzaming, onder andere bij TNO Bouw, bij stadsregio Rotterdam en Provincie Zuid-Holland. Ook ontwikkelde en produceerde hij enige tijd zelf micro-windturbines. Meer recent was hij werkzaam bij IPO en bij RVO op het vlak van de Regionale Energie Strategieën. Bij TKI Urban Energy zet Richard zijn kennis, ervaring en netwerk in voor het stimuleren van de verduurzaming van bedrijventerreinen.

Robert Jan van Egmond

Robert Jan van Egmond

programmamanager duurzame warmte- en koudetechnieken

Na 20 jaar als ondernemer actief te zijn geweest, deed Robert Jan enkele jaren ervaring op met verduurzaming. Van grootschalige zon- en LED-projecten tot en met het verduurzamen van de warmtevraag in utiliteitsgebouwen. Bij TKI Urban Energy stimuleert hij innovatieve technieken en processen om woningen en wijken duurzaam te verwarmen én koelen.

Robin Quax

Robin Quax

programmamanager hernieuwbare elektriciteit

Robin studeerde natuurkunde en werkte daarna enkele jaren als R&D manager voor een ontwikkelaar van innovatieve zonnepanelen. In de functie van programmamanager houdt hij zich bezig met het aanjagen van innovatieprojecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteit, een CO₂-vrij elektriciteitssysteem en de integratie daarvan in de gebouwde omgeving.

Ruth Mourik

Ruth Mourik

transitiemaker Uptempo! en Verbouwstromen

Hoe leren we het best over wat nodig is om de transities te versnellen en hoe zorg je dat dit ook gedaan wordt? Wat vraagt dat aan kennis, vaardigheden en houding/mentaliteit en hoe versterk je die? Dat is waar Ruth voor aan de lat staat voor de programma’s Uptempo! en Verbouwstromen.

Sabine van Dooren

Sabine van Dooren

innovatieanalist versnelling energierenovaties

Sabine studeerde Industrial Engineering en daar startte haar affiniteit met duurzaamheid. Tijdens haar werk als consultant, onder meer bij een coöperatief warmtenet, realiseerde zij zich dat ze een leefbare en mooie wereld van en voor iedereen wil creëren. Bij TKI Urban Energy werkt Sabine aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Wendela Waller

Wendela Waller

communicatieadviseur

Met haar sterke motivatie voor verduurzaming en een snelle energietransitie, adviseert Wendela ons sinds maart 2018 over doeltreffende communicatie voor onze diensten aan ontwikkelaars, onderzoekers en afnemers van energie-innovaties. Dat doet zij voor TKI Urban Energy in de breedte en voor de programma’s Uptempo! en Verbouwstromen.

Yasmine Ay

Yasmine Ay

communitymedewerker PVB Nederland

Met haar opleidingen in bedrijfskunde, duurzaamheid en ondernemerschap, weet Yasmine alles over duurzaam ondernemen en de delicate balans tussen people, planet en profit. Zij startte haar carrière in de zonnepanelenindustrie en wil nu op landelijke schaal verduurzaming teweegbrengen. Per april 2023 is ze gestart bij TKI Urban Energy om het programma PVB Nederland naar het volgende niveau te tillen.

De organisatie

Kennisbank

Agenda

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.