Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

TKI Nieuw Gas | Topsector Energie stelt € 4 miljoen van haar PPS-innovatietoeslag beschikbaar voor het onderwerp CCS (afvang en opslag van CO2). Per project is een maximale subsidie van €500.000 beschikbaar. Het TRL-niveau van de aanvragen is 3 t/m 6. Een consortium moet uit minstens één onderneming en één onderzoeksinstelling bestaan. De subsidieregeling start met een “expression of interest”-ronde die op 15 mei 2024 sluit waarvoor een voorstel van maximaal 4 A4 wordt ingediend. Voorstellen worden door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld aan de hand van 5 criteria die hieronder worden toegelicht. Alleen bij een positieve beoordeling kan een uitgebreid voorstel (max 20 A4) worden ingediend voor de tenderronde die op 15 september 2024 sluit.

De volgende onderwerpen komen voor subsidie in aanmerking:

 1. CO2-afvang (bij puntbronnen)
 • Verbetering van sorbents/solvents en procesoptimalisatie: leidend tot lagere milieubelasting (bijvoorbeeld via bio-based producten), hogere efficiency, langere levensduur en lagere kosten (capex en opex)
 • Verbetering van kleinschalige afvang (schaal <100 kton/jr): verlagen van CAPEX-kosten van afvangtechnologie voor kleinere emittenten en onderzoek naar mogelijkheden voor kostenverlaging door geïntegreerde CO2-afvang op cluster/regionaal niveau om kosten voor individuele, kleinere emittenten te verminderen.

2. DAC (direct air capture van CO2 en direct seawater capture)

 • Doorontwikkeling en verbetering van DAC- en seawater capture technologie: verbeteringen op het gebied van verlagen van het energiegebruik, footprint en kosten van de technologie
 • Watermanagement: efficiency-verhoging van technologie door verminderen van waterabsorptie

3. CO2-transport

 • Managen van complexe CO2-netwerken: onderzoek naar optimalisatie van de operatie van netwerken met verschillende (o.a. kleinere) emittenten, aansluiting op grootschalige/internationale systemen en opslagmogelijkheden (onshore en offshore)

4. CO2-opslag

 • Onderzoek naar geschikte einddrukken voor opslag in lege gasvelden en aquifers die een langdurige en stabiele eindtoestand garanderen

5. CO2-kwaliteit en onzuiverheden in CO2-stromen

 • Impact van onzuiverheden van CO2 op ketens bij gemengde stromen en verschillende opslaglocaties, vertaling naar kwaliteitsbeheersing bij de bronnen (incl. kosten)
 • Harmoniseren van CO2-kwaliteit over ketens heen (afweging tussen eisen die uit onderdelen van de CCS-keten komen en de ketenkosten als gevolg van die eisen)
 • Afvang: onderzoek naar effect van onzuiverheden in rookgassen en procesvariabelen
 • Transport: modelontwikkeling voor thermodynamische eigenschappen van onzuiverheden onderzoek naar de verschijnselen van CO2-flow over kleppen en compressoren
 • Opslag: onderzoek naar effecten van onzuiverheden op opslag (gedrag in put en reservoir)
 • Onderzoek naar efficiënte en effectieve monitoring in CCS-ketens
 • Real-time monitoring van de samenstelling van CO2-stromen (zoals NOx, SOx, amines, glycol, etc.)

Aanvragen worden op de volgende criteria beoordeeld:

 • Bijdrage aan de doelstelling (CCS efficiënter, schoner, goedkoper etc maken)
 • Mate van innovatie/vernieuwing (hoe innovatief/vernieuwend is de oplossing?)
 • Kwaliteit van het projectplan (ligt er een uitvoerbaar en haalbaar projectplan incl. fasering?)
 • Kwaliteit van het consortium (zijn de juiste partijen aan boord, hebben zij de juiste kennis en expertise?)
 • Slaagkans in de markt en maatschappij, incl. (internationaal) verdienvermogen (zijn er maatschappelijke knelpunten van de oplossing, draagt de oplossing bij aan de positie die NL kan innemen?

Subsidieaanvragen moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Het TRL-niveau van het project is 3 t/m 6
 • Het consortium moet uit minimaal één onderneming en één onderzoeksinstelling (universiteit, hbo, TO2-instelling) bestaan
 • Het project duurt maximaal 3 jaar
 • Alleen fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling komen in aanmerking voor subsidie, andere activiteiten zijn uitgesloten  

De subsidie bedraagt maximaal 80% voor fundamenteel onderzoek (alleen voor onderzoeksinstellingen), 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Voor het MKB is een top-up mogelijk van 10%pt voor middelgrote bedrijven en 15%pt voor kleine bedrijven.

Meer informatie is in de bijlagen te vinden (uitgebreid in het Nederlands, beknopte info in het Engels). Voorstellen mogen in het Nederlands of Engels worden ingediend. Het aanvraagformat voor de EOI-ronde is hier te vinden.

Voor vragen kunt u terecht bij: office@tki-gas.nl

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.