Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

Het belang van cybersecurity voor Nederland

Cybersecurity is een belangrijke randvoorwaarde voor een veilige, in rap temp digitaliserende samenleving. Het belang én de urgentie van cybersecurity voor

Nederland blijkt uit de belangrijke plek hiervoor in het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTIB). Maatschappelijke transities zijn namelijk vaak afhankelijk van digitalisering en dat kan alleen op een verantwoorde manier als de cybersecurity op orde is.

Soms lukt dit met bestaande technologieën, maar soms zijn nieuwe, innovatieve oplossingen nodig. Om middelen van de rijksoverheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen efficiënt en effectief in te zetten, werken we multidisciplinair en sectoroverstijgend samen. Veel uitdagingen op het gebied van cybersecurity bij de overheid en het bedrijfsleven zijn namelijk vergelijkbaar van aard. Samenwerken gebeurt concreet via NWO- en TKI-calls. Hieronder leggen we uit wat dit inhoudt

Wat zijn NWO-calls?

Bij calls uitgeschreven door NWO is de subsidie bedoeld voor interdisciplinair onderzoek door relevante kennisinstellingen (inclusief hogescholen) en publieke en private partners, inclusief het midden- en kleinbedrijf (mkb). Deze calls hebben een looptijd van maximaal 60 maanden en komen voort uit de KIA (Kennis- en Innovatie Agenda) Sleuteltechnologieën en de KIA Veiligheid. Publicatie van deze call vindt voor de zomer van 2023 plaats.

Op Mission-driven calls (KIC 2020-2023) | NWO vindt u een meer informatie en een actuele status van openstaande NWO-calls.

Wat zijn TKI-calls?

Het tweede spoor van subsidies loopt via TKI (Topconsortia voor Kennis en Innovatie). Deze calls zijn over het algemeen kortcyclisch (max 3 jaar) Deze TKI-calls werken met een toeslag voor PPS (Privaat-Publieke Samenwerking). De TKI-bureaus en andere deelnemende organisaties die financiële middelen beschikbaar stellen, kiezen voor de calls praktische cybersecurity-vraagstukken (use cases), gericht op een aantal toepassingsdomeinen. Voor 2023 gaat het in eerste instantie om drie use cases en aan het eind van dit jaar volgen er nog een aantal nieuwe use cases.

Multisectorale vraaggestuurde call

Voor de topsectoren en het CS4NL-programma is het van belang dat een TKI-call daadwerkelijk een multisectorale call is met het oog op de opschalingsmogelijkheden. Een multisectorale call is gefinancierd door minimaal twee TKI-bureaus en dient belangen van meerdere topsectoren. Bovendien is er sprake van kennisoverdracht, waardoor nieuwe kennis ten behoeve komt van meerdere topsectoren en de overige deelnemers aan het programma. Het programma en de calls zijn vraaggestuurd doordat de topsectoren met hun achterban innovatiebehoeften hebben ingediend via use cases. Er is dus geen sprake van een technologie-push.

Eerste CS4NL TKI-call voor supply chain security

Op dit moment loopt de eerste pilot voor een gezamenlijke TKI-call met de TKI-bureaus van de topsector Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en Life Sciences & Health (LSH). Deze call richt zich op ketenveiligheid, waar complexe ketens een steeds grotere afhankelijkheid hebben en steeds meer informatie delen. Hoe beveiligen we deze keten efficiënt? De partijen zijn aan het pionieren om dit gezamenlijk mogelijk te maken.

10 topsectoren, 7 thema’s en 12 use cases leiden tot 3 TKI-calls

De 10 topsectoren in ons land hebben 7 thema’s geselecteerd om concrete programma’s van publiek-private samenwerkingen te vormen. CS4NL bepaalt vraaggestuurd welke technologie moet worden ontwikkeld.

12 use cases voor 3 TKI-calls

Aan de hand van 7 innovatiethema’s hebben de topsectoren 12 use cases gedefinieerd, waarbij overlap zit op de innovatiebehoefte bij cybersecurity van minimaal 2 topsectoren.

Het gaat om de volgende use cases:

Case 1: Security assessments in complexe systemen

Case 2: Veilige sensoren voor automatisch inspecteren en detecteren

Case 3: Cyber Threat Intelligence Sharing and Threat Modelling

Case 4: Systemisch inzicht in toenemende complexe IT- en OT-systemen

Case 5: Innovatie op intrusion detection

Case 6: Supply Chain Security

Case 7: Supply Chain Security Tool

Case 8: Modelleren en simuleren van complexe OT/IT-systemen

Case 9: Veilige apparatuur en applicaties in een thuisomgeving

Case 10: Veilig datagedreven werken

Case 11: Systeem-/Ketenveiligheid

Case 12: Cyberweerbaarheid in de logistieke sector

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.