Evenementen

In het decentrale en ‘smart’ energiesysteem van de toekomst speelt data en de uitwisseling ervan een fundamentele rol. Zonder data geen duurzaam energiesysteem. Verschillende spelers in het energiesysteem hebben echter verschillende belangen en behoeften. Dat kan een belemmering zijn.
Op 30 juni 2022 vanaf 14.00 uur vindt de eerste live bijeenkomst van de Community of Practice Ontzorging plaats. Jouw organisatie is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst.
De verduurzaming van bedrijventerreinen vraagt om verregaande samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen private en publieke partijen. Veel partijen zijn hier al mee begonnen waardoor voorbeeldprojecten en kansrijke initiatieven ontstaan.
In het Uptempo-lunchwebinar van maandag 4 juli 13:00 - 13:45 uur komen twee technieken aan bod die woningen verwarmen met stralingswarmte.
Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie houdt op woensdag 6 juli 2022 de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie. Hier wordt gesproken over de uitwerking en concretisering van de circulaire doelstellingen.
Wilt u meer weten over (on)diepe geothermie voor de verwarming van de gebouwde omgeving of juist (ultra)diepe geothermie voor de productie van duurzame elektriciteit?
In de laatste jaren is er een grote hoeveelheid aan kennis over warmtenetten opgedaan. Maar ziet u door de grote hoeveelheid warmtenetconfiguraties de bomen door het bos niet meer? Heeft u behoefte naar een eerlijk overzicht van de prestaties van verschillende warmtenetconfiguraties?
-
Are you a technical Master/PhD student or a young professional (within 10 years after graduation)? Do you have a special interest in Maintenance Management & Engineering?
Aart-Jan de Graaf, lector Meet- en Regeltechniek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN),  heeft zich tien jaar lang verdiept in de transitie naar een duurzaam energiesysteem.