Evenementen

-
In Europa en de rest van de wereld groeien de doelstellingen voor offshore wind in een snel tempo. Overheden bereiden een veelheid aan aanbestedingen voor.
We have a fantastic opportunity to contribute to trasitioning to sustainable energy, by utilizing the platforms we currently have in the North Sea.
Het Financieringsloket van de Topsector Energie organiseert op 30 maart weer een Energy Investor Day. Dit keer in nauwe samenwerking met Oost NL en KplusV.
In het lunchwebinar van 3 april kun je kennismaken met twee innovaties die in de wijkaanpak het verschil kunnen maken. Building Blocks is een initiatief van de succesvolle start up Energiebespaarders.
Op 3 april a.s. organiseert Verbouwstromen van 15:00 - 16:30 uur een webinar voor lokale overheden en marktpartijen over aanbestedingsregels voor gemeentes bij de verduurzaming van koopwoningen.
-
Hoe werkt de stimuleringsregeling SDE++? Hoe wordt de hoogte van SDE++-subsidie bepaald? En hoe doe je een goede aanvraag?
Leer van de ervaringen, zienswijzen en tips van Rob Bogaarts, die afgelopen jaren werkzaam was in diverse functies bij woningcorporaties
Zonder gelijkspanning geen energietransitie
Hoe gaan we om met alle energiedata die in toenemende mate wordt uitgewisseld? Op verschillende niveaus en voor verschillende functionaliteiten. En welke afspraken zouden we hierover moeten maken? En hoe nemen we het publiek belang mee? 
Waterstof is een van de belangrijkste ingrediënten voor ons toekomstige energie systeem. Me Waterstof kunnen we onze carbon emissies reduceren en onze Net Zero ambities halen. Daarom zien we veel projecten en initiatieven door Nederland opgezet worden.