Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

Een omgeving die constant verandert en in beweging is vraagt om een proactieve houding waarin niet wordt afgewacht maar actief wordt gezocht naar samenwerking om zo al lerend en innoverend stappen te maken. Nieuwe kennis die voortkomt uit onderzoek en innovatie moet zo snel mogelijk worden vertaald naar skills om ze direct in de praktijk te kunnen inzetten. Alles is erop gericht om dit nu voor elkaar te krijgen en we hebben iedereen hiervoor nodig. Kennisinstellingen, onderwijs, bedrijven: het is echt alle hens aan dek!

Een integrale aanpak

De Topsector Energie werkt vanuit een missiegedreven innovatiebeleid en als Human Capital Agenda dragen we hier uiteraard aan bij. We zien het als onze taak om aan te sturen op een integrale benadering van de problematiek, want zonder mensen geen innovatie. We faciliteren bedrijven en organisaties bij het creëren van een stabiliteit die er tevens voor zorgt dat ze responsief en ontvankelijk kunnen zijn voor verandering, en snel oplossingen kunnen implementeren. Dit doen we samen met partners en met gebruik van verschillende tools.

Learning Communities

Het concept Learning Community is in 2016 door de Topsectoren ontwikkeld als denkmodel om leren, werken, innoveren en onderzoeken in publiek-private verbanden optimaal te verbinden. Hiermee zetten de Topsectoren nog sterker in op de vervlechting van het innovatiebeleid met de human capital aanpak. Learning Communities vormen het concept voor een nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek, waarmee sociale en technologische innovatie met elkaar in balans worden gebracht. Voor een uitgebreide omschrijving en toelichting op Learning Communities, klik hier.

Digitaal leren

ECBO heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Topsector Energie een onderzoeksproject uitgevoerd naar de rol van digitaal ondersteund leren als versneller van kennisbenutting in de energietransitie. Het doel van het onderzoek was om tot een gedeelde en gedragen visie en aanpak over digitaal ondersteund leren te komen. De opbrengsten hiervan moeten op brede schaal toepasbaar zijn voor onderzoek en innovatie met digitaal ondersteund leren door bedrijven, ROC’s en hogescholen in Learning Communities.

Lees hier verder.

Volgsystemen dashboard

Arbeidsmarkt en scholing vormen één van de speerpunten in zowel het Klimaatakkoord als de Topsectorenaanpak; twee beleidsterreinen die binnen de Topsector Energie al langer samenvielen maar nu nog steviger verstrengeld raken in het eind 2019 gelanceerde Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid. Voldoende beschikbaarheid van goed gekwalificeerde mensen op de arbeidsmarkt is een belangrijke randvoorwaarde voor het oplossen van de klimaat- en energievraagstukken en de hieraan gekoppelde MMIP’s. De Topsectoren beogen daarom innovatieactiviteiten te koppelen aan Learning Communities, zodat de ontwikkeling van vaardigheden en verspreiding van kennis inspelen op de innovatierichtingen waaraan gewerkt wordt en vice versa.

Met de MOOI-regeling is een eerste stap gezet om deze koppeling in de praktijk te brengen. Om de koppeling goed te kunnen volgen is bij de Topsector Energie de behoefte ontstaan aan een systeem om de koppeling tussen innoveren, leren en werken te kunnen meten en te kunnen duiden. Dialogic heeft onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een efficiënt, effectief en inhoudelijk volgsysteem dat toepasbaar is op de MOOI-regeling (RVO) en de regelingen van NWO in het kader van de Kennis- en Innovatieconvenant (KIC).

De resultaten van dit onderzoek zijn hier te downloaden.

In het najaar van 2023 zal het Volgsysteem worden toegepast op een aantal regelingen.

Regelingen

Hieronder vind je een overzicht van alle actuele en toegekende regelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.