#1:Terug naar de bron

.

Even voorstellen: Martine en Xander

Martine Verweij is directeur van Maatschappelijk Verantwoord Innoveren – Energie, een van de pijlers van de Topsector Energie. Het energiesysteem moet betaalbaar, betrouwbaar en werkend blijven, maar wel ingrijpend veranderen. Met alleen technologische energie-innovaties gericht op besparing, productie, opslag en het transport van energie zijn we er niet en doen we onszelf te kort. Ook de ontwikkeling en adoptie van nieuwe vaardigheden speelt een belangrijke rol voor alle partijen. Hier richt MVI-E zich op.

Xander Smit is secretaris van de Club van Wageningen. De Club van Wageningen is een verandernetwerk van invloedrijke voortrekkers van energiebedrijven, netbeheerders, de wetenschap, prosumers, de overheid en start-ups. Samen streven zij naar een eerlijke, inclusieve en democratisch bestuurbare digitale energiemarkt.

MVI-E is een van de grondleggers van de Club van Wageningen, en zo leerden Xander en Martine elkaar kennen.

De zoektocht

Martine en Xander werken inmiddels drie jaar samen met de Club van Wageningen aan het energiesysteem van de toekomst. Door het sparren met deze brede groep betrokkenen worden de systeemvragen langzaam helderder en ontstaan er nieuwe ideeën over mogelijke oplossingen. Maar de tijd dringt. Ze willen meer doen, meer mensen betrekken, meer resultaten boeken. In deze podcast-serie bezoeken ze samen initiatieven die er al zijn, om te onderzoeken wat waar werkt en waarom.

Inspirator: Pallas Agterberg

In 2018 sprak Pallas Agterberg tijdens een bijeenkomst van de Club van Wageningen. Haar verhaal maakte op zowel Martine als Xander grote indruk. Pallas Agterberg is change officer bij Alliander. Volgens Pallas gaat de energietransitie niet alleen om energie, maar is het een maatschappijtransitie. Die is onontkoombaar, dus je kunt maar beter gewoon beginnen met het vormgeven van de toekomst, dan ben je beter voorbereid.

Om de essentie van haar verhaal van toen goed te kunnen weergeven, vragen ze Pallas zélf om het nog een keer toe te lichten.

Leestips: