Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

In de spotlight

Video: De rol van Energy Hubs in de energietransitie (2022)
Het huidige systeem dat vooral centraal geregeld wordt en draait op fossiele bronnen is zeer stabiel, veilig en betaalbaar. Maar, we willen toe naar een duurzaam en geïntegreerd systeem, dat slim gebruik maakt van verschillende, hernieuwbare energiebronnen. Energy Hubs spelen hierbij een belangrijke rol.

Poster
De hier ingesloten externe content word geblokkeerd omdat er toestemming van u nodig is.
Systeemintegratie - De rol van Energy Hubs in de energietransitie

Video: Smart Multi-Commodity Energy Systems (2022)
Een smart multi-commodity energy system (SMECS) is een energiesysteem dat op een slimme wijze verschillende energievormen benut. Een SMCES richt zich op verschillende energiedragers (zoals elektriciteit, warmte, waterstof, groen gas) en energie-infrastructuren. Zowel voor de opslag als het opwekken van energie. Een SMCES doet dit zodanig dat vraag en aanbod continu op elkaar worden afgestemd, zowel voor huishoudens als voor de industrie.

Poster
De hier ingesloten externe content word geblokkeerd omdat er toestemming van u nodig is.
Systeemintegratie - Smart Multi-Commodity Energy Systems

Publicaties

 • 2023 Power-to-Heat en warmteopslag in warmtenetten Businesscase, potentieel en rol in energiesysteem - In opdracht van TKI Urban Energy en RVO heeft CE Delft een onderzoek gedaan naar de techno-economische potentie van Power-to-Heat en warmteopslag (P2H+S) in Nederlandse warmtenetten. Aan de hand van een aantal cases heeft CE Delft onderzocht of er een businesscase is voor Power-to-Heat en opslag en wat het eventuele technisch potentieel is. Daarnaast is er op systeemniveau onderzocht hoe de inzet van P2H+S afhangt van de beschikbaarheid van duurzame elektriciteit enerzijds en anderzijds welk effect de inzet van P2H+S heeft op de elektriciteitssector. Met deze studie hoopt TKI Urban Energy een brug te slaan tussen de doorgaans gescheiden werelden van warmte en elektriciteit en zal interessant zijn voor warmtebedrijven, elektriciteitsproducenten, onderzoekers, technologieontwikkelaars, technologieaanbieders en beleidsmakers.
 • 2022 Beslissingsondersteunend Systeem om geïntegreerde knooppunten in het energiesysteem te realiseren - Om te stimuleren dat de juiste Energy Hubs worden gerealiseerd, zijn RVO en Topsector Energie Systeemintegratie (MMIP13) voornemens een beslissing ondersteunend systeem (BOS) voor Energy Hubs te realiseren. In deze verkenning is onderzoek gedaan naar de functionele en beheersmatige vereisten van een BOS.
  Partner: Common Futures
 • 2021 Energy Hubs. Vitale knooppunten in een energiesysteem - Energy Hubs zijn knooppunten waar deelsystemen van verschillende energiedragers interconnecten en energie uitwisselen. In deze notitie deelt het Programma Systeemintegratie hun visie, beelden en ideeën over Energy Hubs.
  Partners: Topsector Energie, Programma Systeemintegratie
 • 2021 Slimme energiecombinaties in de regio. Een praktische handreiking over systeemintegratie- Deze publicatie legt systeemintegratie uit en geeft praktische voorbeelden van mogelijkheden om integraal met het energiesysteem om te gaan. De focus ligt hierbij op de kansen voor kleinschalige en middelgrote duurzame opwekkingsprojecten en op de mogelijke koppelingen met lokale energiegebruikers.
  Partners: Energie Samen, TKI Urban Energy
 • 2020 The role of large-scale energy storage in the energy system of the Netherlands, 2030-2050: Large-Scale Energy Storage in Salt Caverns and Depleted Gas Fields (LSES) - This report presents and discusses the results of the activities performed in Work Package 1 of the research project LSES. It consists of an analysis of the role of large-scale storage in the future energy system: what will be the demand for large-scale storage, when in time will it arise, and where geographically in our energy system will it be needed?
  Partners: TNO, EBN, Gasunie, Gasterra, NAM and Nouryon.
 • 2018 CNES: Verkenning naar grootschalige opslag van energie door stikstofinjectie in gasvelden- Haalbaarheidsonderzoek naar duurzame energieopslag door middel van gecomprimeerde lucht of stikstof in zoutcavernes of gasvelden. Geschetst is op welke manier een betrouwbare en betaalbare faciliteit voor Compressed Nitrogen Energy Storage in een gasveld kan worden gerealiseerd, met aandacht voor technische, economische en maatschappelijke aspecten.
  Partners: Liandon, NAM, TNO
 • 2018 Cross-sectorale integratie tussen een biogasinstallatie en de waterzuiveringsinstallatie van Buiksloterham - Haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om gemeentelijke nutsvoorzieningen energieneutraal te maken door integratie van biogasinstallatie met warmte en elektriciteitsnetwerken in BHS. Door in decentrale verwerkingsinstallaties biogas te produceren in anaerobe vergisters (hierna te vernoemen Nieuwe Sanitatie), wordt een duurzame en energierijke brandstof verkregen. Daarnaast is er naar technologische symbiose gezocht tussen huidige en nieuwe opslag en transportinfrastructuur. Technologische aanpassingen hiervoor hebben minimaal een TRL 6/7, dit is het stadium van demonstratie en testen in de praktijk.
  Partners: Spectral, Waternet Amsterdam en E.D net.
 • 2018 Buiksloterham Integrated Energy System (BIES): Naar een duurzaam en geïntegreerd energiesysteem voor een wijk in transitie - BIES is uitgevoerd met het doel kansrijke varianten voor een flexibel en geïntegreerd energiesysteem voor woon- en werkgebieden te ontwikkelen. Zowel technische als systemische randvoorwaarden zijn daarin betrokken alsook welkome innovaties van producten en diensten die aan dergelijke systemen bij kunnen dragen. Testcase is Buiksloterham in Amsterdam Noord: een hoogstedelijke ontwikkelingslocatie met als sleutelwoorden: transformatie, bestaande bouw, functiemenging, hoge dichtheid, bestaande infrastructuur voor gas en elektriciteit, hoge circulaire ambities, vele stakeholders, gefaseerde ontwikkeling.
  Partners: TU Delft, Stichting Stadslab Buiksloterham, Metabolic, EnergyGo
 • 2017 Eindrapportage CO2-vrije waterstof uit gas: fundamentele stap naar duurzaam energiesysteem - Eindpresentatie van het haalbaarheidsonderzoek naar de winning van CO2-vrije waterstof uit aardgas (methaan) waarbij het bijproduct CO2 meteen wordt afgevangen en opgeborgen in oude gasvelden.
  Binnen dit project zijn enkele systeemconfiguraties (onshore/offshore, verschillende afzetmarkten voor waterstof en CO2) geanalyseerd. De activiteiten focussen zich op de technische, economische en institutionele aspecten die hierbij komen kijken. Een begeleidingscommissie met verschillende belanghebbenden en ketenpartners is geformeerd om een breed gedragen beeld te ontwikkelen. Tot slot is een routekaart ontwikkeld om het verdere introductieproces te ondersteunen.
  Partners: Berenschot groep B.V.
 • 2017 Conversie van laag temperatuur restwarmte in elektriciteit
  Haalbaarheidsonderzoek of laagwaardige restwarmte, die bij het zout verdampingsproces vrijkomt, rendabel kan worden omgezet in elektriciteit. In de markt beschikbare restwarmte oplossingen werken niet met dermate laagwaardige warmte. Oplossingsrichting is het inbedden van een vernieuwende elektriciteitstechnologie, welke bedoeld is om zeer laagwaardige warmte uit de oceaan te converteren naar elektriciteit; een proces dat Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) heet, in een bestaande systeem.
  Partners: Bleurise B.V.
 • 2017 Nieuwe strategieën voor Slimme Integrale  Decentrale Energie (SIDE)-systemen - Haalbaarheidsonderzoek naar de slimme integratie van nieuwe duurzame (productie-, conversie- en opslag)technologieën op lokale schaal met als doel het van onderaf verduurzamen, flexibiliseren en toekomstbestendig maken van decentrale (regionale- en lokale-) energiesystemen. Het ontwikkelen van nieuwe kennis over en business cases van diverse SIDE-systeem configuraties aan de hand van een nog te ontwikkelen simulatiemodel voor een breed scala aan user-cases; energiecoöperaties/VvE’s (residentieel), instituties/bedrijventerreinen (commercieel) en de industriële omgeving.
  Partners: Metabolic Coöperatief U.A.
 • 2017 Verduurzamen van  decentrale (gecombineerde) stoom en elektriciteitsproductie door inpassing van een Rankine Compression Gas turbine (RCG) - In dit project wordt de technische en economische haalbaarheid onderzocht van inpassing van de Rankine Compression Gas turbine (RCG) in decentrale (1MWe) biomassa gestookte co-generation toepassingen t.b.v. peak-shaving en het inspringen op onbalans in de grid.
  De Rankine Compression Gasturbine (RCG) is een gesuperchargde stoomturbinecyclus en biedt 20% brandstof besparing, een hoger specifiek vermogen en verhoogde flexibiliteit t.b.v. van peak shaving of zelfs de mogelijkheid van black-start wanneer het elektriciteitsnet uitvalt. In de transitie van aardgas naar duurzaam kunnen warmte intensieve MKB-bedrijven met de komst van RCG zelf stoom en flexibel elektriciteit opwekken met duurzame (ruwe) reststromen. De projectpartners onderzoeken welke schaalgrootte, locaties, toepassingen en koppelingen zich het beste lenen voor inpassing van decentrale RCG-systemen. Vervolgens worden verschillende verdienmodellen onderzocht.  
  Partner: Heat Power B.V. 
Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.