Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

Kennisuitwisseling

2022 – Webinar: innovatieve opwek- en opslagtechnieken in het Energietransitiemodel
Tijdens dit webinar gaan we in op de resultaten van het onderzoek dat Quintel heeft uitgevoerd naar innovatieve technieken in het Energietransitiemodel. Dit model is een toegankelijk en open source model dat gebruikt kan worden om scenario’s voor de inrichting en werking van ons toekomstige energiesysteem te verkennen.

Poster
De hier ingesloten externe content word geblokkeerd omdat er toestemming van u nodig is.
Webinar over innovatieve opwek- en opslagtechnieken in het Energietransitiemodel

2022 - Werkconferentie Topsector Energie: debat over de Nederlandse economie en de verwevenheid met fossiel
Tijdens deze sessie van de Werkconferentie Topsector Energie wordt het rapport ‘Ontwikkeling van het belang van energie voor Nederland’ overhandigd aan Sandor Gaastra, Directeur Generaal Klimaat en Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ecorys presenteert de resultaten uit het rapport en we gaan in gesprek met Sandor Gaastra en verschillende experts die hun visie op het rapport geven.

Poster
De hier ingesloten externe content word geblokkeerd omdat er toestemming van u nodig is.
Werkconferentie Topsector Energie: debat over de Nederlandse economie en de verwevenheid met fossiel

2022 – Video: Semi autonome energie systemen
Ons energiesysteem is van oudsher centraal opgezet en vrij regelbaar. Met de toename van het aantal duurzame bronnen, wordt ons energiesysteem ook steeds complexer, Dat vraagt ook meer van onze infrastructuur en de ruimte die daarvoor nodig is. De grote vraag is dus: hoe zorgen we ervoor dat ons nieuwe duurzame energiesysteem betrouwbaar, betaalbaar en veilig kan blijven functioneren? Met een breed maatschappelijk draagvlak? Semi-autonome energiesystemen volgens een holarchisch systeemmodel kunnen daar het antwoord op zijn.

Poster
De hier ingesloten externe content word geblokkeerd omdat er toestemming van u nodig is.
Systeemintegratie - Semi autonome energiesystemen

Publicaties

Publicaties

 • 2023 Handleiding richtlijnen uniformering energiestudies
  Energiesector evolueert snel en vraagt om goed gestructureerde energiegerelateerde studies. Informatie uit deze studies, scenario's en plannen is essentieel voor integrale besluitvorming over het energiesysteem. Problemen ontstaan doordat gebrek aan uniformiteit en definities in data en informatie vergelijking en combinatie van analyses bemoeilijkt. Hierdoor blijft potentieel onbenut en kunnen beslissingen op onvolledig inzicht gebaseerd zijn. RVO en Topsector Energie hebben met DNV en Quintel de "Richtlijn uniformering energiestudies" ontwikkeld om dit aan te pakken. Deze richtlijn bevordert uniformiteit door het gebruik van dezelfde energiedefinities en heldere metadata. Hierdoor worden studieresultaten beter vergelijkbaar, wat voordelig is voor studiemakers, gebruikers en opdrachtgevers. Als de richtlijn breed wordt toegepast, verbetert het de effectiviteit en efficiëntie van energiestudies.
 • 2023 Samenvatting fundamentele keuzes voor een duurzaam energiesysteem
  2023 Fundamentele keuzes voor een duurzaam energiesysteem
  De energietransitie vraagt om een grootschalige verandering van het energiesysteem. Voor een succesvolle transitie moet een groot aantal actoren op het juiste moment de juiste keuze maken. Dat is niet makkelijk. De keuzes die individuele actoren moeten maken zijn onderling van elkaar afhankelijk. Daarnaast is niet voor alle keuzes duidelijk wie ze moet maken. Dit zorgt bij actoren voor onduidelijkheid en onzekerheid. Dit kan tot gevolg hebben dat verkeerde keuzes worden gemaakt of dat keuzes uitgesteld worden. In beide gevallen staat dit een succesvolle energietransitie in de weg. Om ervoor te zorgen dat tijdig de juiste keuzes gemaakt worden, is een integrale benadering noodzakelijk. Het Programma Systeemintegratie van de Topsector Energie en RVO hebben Ecorys gevraagd om een onderzoek uit te voeren dat hierbij kan helpen. Dit onderzoek inventariseert openstaande fundamentele keuzevragen, bepaalt een rangschikking voor deze vragen, beschrijft voor elke vraag de keuzeopties, bekijkt hoe de consequenties van de verschillende opties meegenomen kunnen worden in het afwegingsproces en schetst welke instrumenten ingezet kunnen worden bij de implementatie van een gekozen optie.

 • 2022 Inventarisatiefase fundamentele keuzevragen energiesysteem
  Voor de ontwikkelingen van een duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en breed gedragen energiesysteem zijn enkele leidende principes nodig c.q. gewenst. Dit rapport is een discussiestuk over het onderwerp ‘fundamentele technische keuzevragen in de energietransitie’. In het rapport worden fundamentele keuzevragen geïdentificeerd en worden schetsmatig de mogelijke uitkomsten van deze vragen gepresenteerd. De inzichten zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en gesprekken met stakeholders en experts.
 • 2022 Indicatoren voor systeemintegratie: Ontwerpvoorstellen om de mate van systeemintegratie te monitoren (pdf) - Deze verkennende studie heeft mogelijke indicatoren gedefinieerd om systeemintegratie te meten. Het monitoren van systeemintegratie kan een bijdrage leveren aan het blootleggen en oplossen van huidige knelpunten, in het voorkomen van toekomstige knelpunten en om sturing te geven aan het beleid om zo een succesvolle energietransitie te ondersteunen.
  Partners: Berenschot
 • 2022 Innovatieve opwek- en opslagtechnieken in het Energietransitiemodel - Eindrapport van het project dat tot doel heeft om enkele innovatieve opwek- en opslag technologieën expliciet mee te nemen in het Energietransitiemodel. Daarmee kan de mogelijke rol en het belang van deze innovaties onderzocht worden.
  Partners: Uitgevoerd door Quintel in opdracht van RVO op verzoek van TKI Urban Energy en Holland Solar
 • 2021 Ontwikkeling van het belang van energie voor Nederland - Het rapport bevat een analyse van de historische ontwikkeling van het gebruik en de productie van (fossiele) energie in Nederland en de rol van energie in de Nederlandse economie. In het onderzoek staat een vergelijking van het energiegebruik in 2019 en 2010 centraal.
  Partners: Ecorys
 • 2021 Afspraken maken: Van data tot informatie Informatiebehoeften, datastandaarden en protocollen voor provinciale systeemstudies – Deel II technische rapportage (pdf) - Het rapport illustreert hoe modelstudies beter invulling kunnen geven aan informatie-behoeften van stakeholders in de energietransitie. Het toont de potentie van een systematische analyse van de informatieketen en van standaardisatie van de informatie-uitwisseling in die keten. Provinciale energiesysteemstudies worden gebruikt als praktijkvoorbeelden.
  Partners: CE Delft,Quintel,Intelligence, TNO
 • 2021 Afspraken maken: Van data tot informatie. Informatiebehoeften, datastandaarden en protocollen voor provinciale systeemstudies: Deel I – rapportage voor beleidsmaker (pdf) - Het rapport illustreert hoe modelstudies beter invulling kunnen geven aan informatie-behoeften van stakeholders in de energietransitie. Het toont de potentie van een systematische analyse van de informatieketen en van standaardisatie van de informatie-uitwisseling in die keten. Provinciale energiesysteemstudies worden gebruikt als praktijkvoorbeelden.
  Partners: CE Delft, Quintel, Intelligence, TNO
 • 2020 Guide for Good Modelling Practice in policy support- The document summarizes the state of the art in Good Modelling Practice to the best of the knowledge of the authors. It translates these practices into specific questions the decision maker and modeller can ask each other in order to communicate needs and required information. These questions are meant to structure the conversation between the parties throughout the modelling project life cycle, align and clarify expectations and increase the overall quality and usefulness of the modelling effort. The policy maker can use this document to structure the content part of a tender, and the modeller to structure the model documentation and reporting.
  Partners: TU Delft
 • 2019 Whitepaper Principles, challenges and guidelines for a multi-model ecology- The whitepaper provides a vision for starting the process of growing a multi-model ecology and te required interface. A high level overview of the principles behind a multi-modelling approach is given as well as an outline the major methodological challenges involved in multi-modelling. The paper closes with a discussion on the social, organizational and institutional aspects of MME operation and evolution.
  Partners: TU Delft
Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.